Clicks162

X. 30 výročie zjavenia sa Panny Márie na Hore Zvir v Litmanovej (5. august 2020)

Coburg
Rozhovor s o. Vasilom Kindjom SJ