Či zbabelý prezident Beneš by si za postoj k Tisovi a Háchovi nezaslúžil dereš?

Či zbabelý prezident Beneš by si za postoj k Tisovi a Háchovi nezaslúžil dereš?
Okrem vraždy v jeho pláne,
bol aj zbabelý útek v eropláne.
Keby k väčšej vlasteneckej prišiel výchove,
možno neprišlo by k zrade ČSR v Mníchove.

Beneš a vláda sa vraj Hitlera neboja,
a tak Nemecku odovzdávajú kus ČSR bez boja.
Aby sa Eduard mohol na ostrovoch schovať,
rozhodol sa po Mníchove hneď abdikovať.

Vyčítalo mu svedomie, že toto spravil,
keď si kufre do Londýna tak rýchlo zbalil?
Preto pre Tisa žiadal dereš,
by zbabelosť skryl svoju Beneš?

Preto prezidenta Tisa popravil,
lebo ten by republiku nezradil?
Prečo nevzal aj on do rúk,
ako u Hitlera Tiso klobúk?

Z bezpečia Londýna zbabelec Beneš hlásal,
čo urobiť má ten, čo na fronte zostal.
Najodvážnejšie má vždy ten slová,
kto rýchlo z boja utečie a bezpečne sa schová.

Načo sú takí generáli,
čo utiekli, tak sa báli.
Zbabelec, čo do bezpečia šiel sa skryť,
odvážneho prezidenta Tisu nechal obesiť.

Ja nedal by som ani centa,
za zbabelého prezidenta.
Čo do „zaječích“ rýchle praskol,
keď na Prahu Hitler tiahol.

Aj tam nechal svojho „bráchu“,
prezidenta Emila Háchu.
Až po chrbte behá mráz,
Hitlerovi napospas.

Diskrétne sa tíško vzdialil
a tak aj český národ zradil.
Keď pre Čechov chcel niečo spraviť,
tak Heydricha nechal zabiť.

Vďaka tomuto Benešovmu gestu,
nevyhol sa Protektorát Hitlerovmu trestu.
Ďakujú mu velice,
Ležáky aj Lidice.

Háchu k prezidentovi Tisovi prirovnával neraz Beneš
za službu českému národu ale nežiadal preň dereš.
Nechal zahynúť ho vo väzení nie na zámku v Lánoch,
za smrť oboch prezidentov nech odpustí mu Pán Boh.

Medzi Tisom a Háchom vraj veľký rozdiel neni,
Tiso skonal potupne na šibenici, Hácha iba vo väzení.
Obaja položili život za svoj národ a so cťou,
prirovnať Háchu k Tisovi preto nie je na hanbu, ale poctou.

Ak je Beneš bez viny,
kto zostreliť dal Caproni?
On veľmi dobre vedel,
že Štefánik v ňom sedel.

Tá tragédia sa stala v máji,
na letisku v Ivanke pri Dunaji.
Preto že Štefánik Benešovi nastavoval zrkadlo,
nechal zostreliť toto generálove lietadlo?

Dobrý strom sa po ovocí pozná,
bilancia mŕtvych okolo Beneša je ale hrozná.
Človeku čo sa mnohých vrážd dopustí,
iba po úprimnom pokání Pán Boh odpustí.

Takú dušu v nebi neprijmú,
čo mala na rukách krv nevinnú.
Neprekročí čistý neba prah,
kto žil ako nájomný vrah.

Raz čaká spravodlivý súd Boží,
i členov proticirkevných lóží.
Aj ich skôr ako sa svet pominie,
Božia spravodlivosť iste dostihne.

Dnes v Sezimovom ústí,
odpočívajú Benešové kosti.
Nech mu pri poslednom súde,
Pán Boh milostivý bude.

Anton Čulen
Či zbabelý prezident Beneš by si za postoj k Tisovi a Háchovi nezaslúžil dereš?
Jana V
Vážení spoluobčané,
v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, tj. dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939.
Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války, zanechávám vám odkaz, ve kterém vás varuji před možnými …More
Vážení spoluobčané,
v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, tj. dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939.
Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války, zanechávám vám odkaz, ve kterém vás varuji před možnými pozdějšími požadavky za znovuosídlení našeho po hraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti.
Může se stát, že mé dekrety vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné.
Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou “čeští vlastenci”, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopusťte. Hitlerové odchází, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává.
Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky T.G. Masaryka a jeho spoluzakladatele M.R. Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost a POTRESTEJTE VŠECHNY PŘÍPADNÉ VLASTIZRÁDCE AŤ JE TO KDOKOLIV A V KTERÉKOLIV DOBĚ .
Váš dr. Edvard Beneš
(Praha, květen 1947).