Varovanie
11.4K

Prečo je Katolícka cirkev tak nenávidená?

M Y S T I C K É M E S T O B O Ž I E Zväzok I. P o č a t i e Božia služobnica sestra Maria od Ježiša, z Agredy K a p i t o l a 10 Dokončenie vysvetlenia …
Tomek P
Preto lebo je prava ostatne su vymyslene rarohy