lv.news
7

Motu Proprio Summorum Pontificum atcelšana norit sliktāk nekā paredzēts

Francisks 16. jūlijā publicēja Motu Proprio ar sarkastisko nosaukumu Traditionis Custodes (Tradīcijas sargi) par romiešu liturģijas izmantošanu pirms 1970. gada "reformas".

Tas tika izlaists tikai itāļu un * angļu valodā. Francisks pasludina nepatiesību, ka Pāvila VI “Novus Ordo” - kas nav nekāds “rituāls”, bet gan liturģisko eksperimentu juceklis - ir Romas rituālu “unikālā izpausme”, tādējādi esot pretrunā ar Benedikta ideju par divām Romas rituāla formām.

Turpmāk tas atkal pieder diecēzes bīskapam - kā tas bija pirms Summorum Pontificum - diktēt savas bīskapijas liturģiskos svētkus, un tā ir “viņa ekskluzīvā kompetence atļaut 1962. gada Romas misāla izmantošanu savā diecēzē”.

Bīskapam ir jānosaka, ka veco rituālu katoļi “nenoliedz [neveiksmīgās] Vatikāna II koncila diktētās liturģiskās reformas pamatotību un likumību”.

Viņš var izraudzīties vienu vai vairākas vietas, kur veco rituālo ticīgie var pulcēties “tomēr ne draudzes baznīcās un bez jaunu personīgo draudžu uzstādīšanas”.

Bīskapam noteiktās vietās ir jānosaka dienas, kurās atļautas vecās mises: “Šajos svētkos lasījumi tiek pasludināti tautas valodā.”

Bīskapiem par savu delegātu jāieceļ priesteris, kuram uzticēti jautājumi par Romas misi.

Priesteriem, kas ordinēti pēc Traditionis Custodes publicēšanas, pirms Romas mises svinēšanas ir jāiesniedz oficiāls pieprasījums, un “bīskaps pirms šīs pilnvaras piešķiršanas konsultējas ar Apustulisko Krēslu”.

Priesteriem, kuri jau svin Romas misi, ir jāpieprasa savam diecēzes bīskapam "atļauja turpināt baudīt šo iespēju".

Veco ritu kopienas “ietilpst Konsekrētās dzīves institūtu kongregācijas kompetencē”, kuru vada antikatoliskais kardināls Žoao Brazs de Avizs.

Pašreizējos noteikumus turpmāk īsteno Dievišķās pielūgsmes kongregācija - naidu sargs pret Romas misi - un vairs ne Ticības doktrīnas kongregācija.

Pēdējais punkts skaidri saka, ka Summorum Pontificum ir atcelts, "tiek atceltas iepriekšējās normas, instrukcijas, atļaujas un paražas, kas neatbilst pašreizējā Motu Proprio noteikumiem."

Attēls: © Joseph Shaw CC BY-NC-ND, #newsLdhlefmwsd