05:23
JezusMaryja1
41.6K
POKUTA i MODLITWA - ROZANIEC do GRANIC NIEBA. PSALM 27 Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Pan obroną mojego życia: przed kim mam się trwożyć? (...) Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz, …More
POKUTA i MODLITWA - ROZANIEC do GRANIC NIEBA.

PSALM 27
Pan światłem i zbawieniem moim:
kogóż mam się lękać?
Pan obroną mojego życia:
przed kim mam się trwożyć? (...)

Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz,
moje serce bać się nie będzie;
choćby wybuchła przeciw mnie wojna,

nawet wtedy będę pełen ufności.(...)

On przechowa mnie w swym namiocie
w dniu nieszczęścia,
ukryje mnie w głębi swego przybytku,
wydźwignie mnie na skałę.(...)

Usłysz, Panie, głos mój - wołam:
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie!
O Tobie mówi moje serce: «Szukaj Jego oblicza!»
Szukam, o Panie, Twojego oblicza;

Swego oblicza nie zakrywaj przede mną,
nie odpędzaj z gniewem swojego sługi!
Ty jesteś moją pomocą,
więc mnie nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie,
Boże, moje Zbawienie!

Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka,
to jednak Pan mnie przygarnie.
Panie, naucz mnie Twojej drogi,
prowadź mnie ścieżką prostą,
ze względu na mych wrogów!

Nie wydawaj mnie na łaskę moich nieprzyjaciół,
bo przeciw mnie powstali kłamliwi świadkowie
i ci, którzy dyszą gwałtem.
Wierzę, iż będę oglądał dobra Pańskie
w ziemi żyjących*.

Ufaj Panu, bądź mężny,
niech się twe serce umocni, ufaj Panu!
piotr2019
Bog jest naszym Panem. Panem Jedynym. Panem zazdrosnym...Upadnij przed Nim na kolana !
franciszek44
Czy popiol tylko zostanie i zamet, co idzie w przepasc z burza..?
Czy na dnie popiolu... gwiazdzisty dyament...
wiekuistego zwyciestwa zaranie ...? /C.K. Norwid/
Piotr2000
Ratujcie sie z tego przewrotnego pokolenia....uchwyccie sie rozanca i modlitwy zawierzenia Matce Najswietszej, Niepokalanej Maryi. Pokutujcie !
JezusMaryja1
Panie Jezu Chryste, Synu Ojca !
Zeslij teraz Ducha swietego,
aby zostalo odnowione oblicze ziemi. Tej Ziemi.