JezusMaryja1
41.6K
piotr2019
Bog jest naszym Panem. Panem Jedynym. Panem zazdrosnym...Upadnij przed Nim na kolana !
franciszek44
Czy popiol tylko zostanie i zamet, co idzie w przepasc z burza..?
Czy na dnie popiolu... gwiazdzisty dyament...
wiekuistego zwyciestwa zaranie ...? /C.K. Norwid/
Piotr2000
Ratujcie sie z tego przewrotnego pokolenia....uchwyccie sie rozanca i modlitwy zawierzenia Matce Najswietszej, Niepokalanej Maryi. Pokutujcie !
JezusMaryja1
Panie Jezu Chryste, Synu Ojca !
Zeslij teraz Ducha swietego,
aby zostalo odnowione oblicze ziemi. Tej Ziemi.