TerezaK
1467

5.den ZAVŘI OČI SVÉHO JÁ

Starost, zmatek, přemýšlení o důsledcích nějaké záležitosti jsou v rozporu s důvěrou v naprosté odevzdání! Je to podobný zmatek, jako když se děti domáhají, aby se matka postarala o jejich záležitosti a přitom to chtějí zařizovat samy, a tak překážejí svými nápady a vrtochy její práci. Zavřete oči svého Já a dovolte mi působit. Klidně zavřete oči a svůj vnitřní zrak nasměrujte na mě a myslete jen na přítomnost! Od myšlenek na budoucnost se odvraťte jako od pokušení! Jednoduše si ve mně odpočiňte, opřete se o mě a věřte v mou dobrotu, a já vám přísahám při své lásce, že když v takovémto postoji řeknete: „Postarej se o to Ty!“, já to zcela zařídím, potěším vás, uklidním a povedu.
„Ó Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“


Novéna odevzdanosti
TerezaK
POselství NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, ABY NADĚJI 7.
„Moje síla, má radost, má láska, vše je v tobě. Jsi Můj a já jsem tvůj. Ani na chvíli si nemyslete, že se můžeme rozdělit jako lidé. Jsme spojeni spolu jako Jeden na věčnost. Nemůžu tě ztratit a ty nikdy neztratíš mě. Vy jste moje radost... Mé věčné srdce. "
~ Yeshua
I messaggi della Madonna nel MondoMore
POselství NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, ABY NADĚJI 7.

„Moje síla, má radost, má láska, vše je v tobě. Jsi Můj a já jsem tvůj. Ani na chvíli si nemyslete, že se můžeme rozdělit jako lidé. Jsme spojeni spolu jako Jeden na věčnost. Nemůžu tě ztratit a ty nikdy neztratíš mě. Vy jste moje radost... Mé věčné srdce. "

~ Yeshua

I messaggi della Madonna nel Mondo