Clicks61
Peter(skala)

Výzva k modlitbe: Mons. Pope a jeho modlitba za pápeža a jeho exhortaciu o Synode

Rituál vo Vatikánskych záhradách s pachamamou ostro odsúdili kardináli: Gerhard Müller, Walter Brandmüller, Jorge Urosa Savino aj biskupi: Atanáz Schneider, José Luis Azcona Hermoso a Marian Eleganti

Biskup Schneider sa vyjadril: „Odstránenie sošiek pachamamy z kostola v Ríme bude zapísané do análov dejín Cirkvi ako hrdinský akt!“

Generálny predstavený Kňazského bratstva sv. Pia X. Davide Pagliarani vyzval ku „dňu modlitieb na uzmierenie Boha“ a k svätým omšiam s prosbami k Bohu, aby chránil svoju Cirkev a ušetril ju od trestu za pohanské rituály vo Vatikáne počas synody.

Vatikán, 31.10.2019 (kath.net/pl) 025 700 – „Desivé podujatie vo Vatikánskych záhradách, na ktorom sa zúčastnil Svätý Otec aj rad účastníkov a synodálnych otcov.“ Tak hodnotí aj americký Mons. Charles Pope spornú vigíliu pred otvorením Synody biskupov o Amazónii. Mons. Pope pôsobí v Arcidiecéze Washington D.C. a je aj členom kňazskej rady a autorom viacerých kníh. V blogu na „National Catholic Register“ píše:

„Existujú fotografie ako sa niektorí klaňajú drevenej soške, nahej tehotnej ženy. Po týždňoch mlčania nám potom pápež povie, že to nebola modloslužba, ani modloslužobný úmysel. Ale prečo sa potom ľudia vrátane kňazov pred ňou vrhali až čelom na zem?

Prečo sa socha nosí v procesiách v kostoloch ako v Bazilike sv. Petra a vystavuje sa pred oltármi v Kostole Santa Maria in Traspontina? A ak to nie je modla pachamamy – matky Zeme z Ánd – prečo nazval pápež túto sošku ‚pachamama‘? Čo si o tom myslieť? A prečo ma neupokojujú dvojznačné a rozporuplné výpovede? Ako to neporovnávať s ‚hrôzami a ničením‘, ktoré predpovedali zničenie Jeruzalema (porovn. Mt 24,15)? Každý priemerný človek to hodnotí ako modloslužbu. Jednoducho povedať, že tu nie je modloslužobný úmysel, neodstráni to, čo oko môže jasne vidieť. Bol by som už šokovaný, keby som videl, že sa veriaci hádžu na zem pred sochami našich svätcov! Jednoduché kľačanie môže naznačovať proste modlitbu, ale prostratio (hodenie sa na zem) – čo jasne ukazujú fotografie – ukazuje dokonalé uctievanie a klaňanie sa.“

Mons. Pope ďalej kritizuje, že „záverečný dokument synody obsahuje návrhy svätiť ženatých kňazov a ‚diakonky‘“ a uvádza:
„Cirkev je v súčasnosti hlboko rozdelená a tvrdil by som, že stojí na pokraji rozkolu, ak pápež také návrhy do apoštolského dokumentu zahrnie. Mali by sme sa modliť ako nikdy predtým, aby sa držal línie tradície, ako to urobil pápež Pavol VI. nádherným spôsobom, keď písal ´Humanae Vitae´, kde potvrdil náuku Cirkvi o podstate a účele ľudskej sexuality ako aj prastarý zákaz antikoncepcie. Urobil tak napriek tlaku ducha doby – tlaku, ktorý bol ešte silnejší ako ten, ktorému je v súčasnosti vystavený pápež František. A ako František, tak ani Pavol VI. nebol konzervatívec – bol veľmi priateľský voči aktérom radikálnej zmeny. To robí ´Humanae Vitae´ o tom zázračnejšou a musíme pripustiť, že nám to teraz aj dodáva nádej, že pápež František vydá dokument, ktorý nás neprehodí cez okraj rozkolu. Celá synoda bola poznačená nejednoznačnosťou, znakom tohto pontifikátu.“

„A zatiaľ čo žurnalistu a ateistu Eugenia Scalfariho napriek jeho hlboko pomýlenému spravodajstvu, keď nedávno tvrdil, že pápež nepovažuje Ježiša za Boha, ale len za človeka – nikto neskoriguje a zostáva naďalej vysoko vážený a dostáva stále znova prístup ku Svätému Otcovi – niektorým kardinálom a biskupom sa prístupu k pápežovi zabraňuje.“

Mons. Pope na záver vyzýva k modlitbám za pápeža a za to, aby jeho pápežská exhortácia „oslavovala a pozdvihovala Ježiša ako jedinú cestu k vykúpeniu“:
„Nech je to exhortácia, ktorá sa nesústreďuje iba na čisté životné prostredie, ale aj na očistené duše. Exhortácia, v ktorej nejde o počúvanie duchov dažďového pralesa, ale o počúvanie Ježiša, večné slovo Otca. Exhortácia, ktorá nás povedie k modlitbe, ku sviatostiam a ku starým a večným náukám Cirkvi. Modlite sa za pápežskú exhoráciu, ktorá odsunie pachamamu nabok a ktorá bude ukazovať na Pannu Máriu, ktorá nás vedie k svojmu Synovi!“

Modlime sa:
Pomôž nám Pane.

Zachráň nás a buď nám milostivý a odtiahni nás od priepasti.


Vyznávame svoje hriechy, Pane, a my všetci sme pochybili v oslave Boha a svätosti, ku ktorej si nás povolal, ale teraz na pokraji priepasti sa modlíme za zázrak; Pane, za zázrak, nad akým svet užasne.

Veď ty Svätého otca, ktorý teraz píše apoštolskú exhortáciu.

Nech je jeho myslenie zamerané iba na teba a na vzácnu vieru, ktorú si nám zjavil.

Pane, sme úbohí a núdzni – koho máme okrem teba, Pane?

Na koho by sme sa mali ešte obrátiť?

V tejto dobe zmätenia a rozdelenia prosíme ťa o zázrak, Pane – áno o zázrak.

Matka Mária, oroduj za nás. Amen.“