CÓRKA MARYI
11.1K

JEZUS: Módlcie się z całą miłością, którą macie do Mnie w swoich sercach, za dusze ateistów. Wielu umrze podczas Ostrzeżenia ...

JESUS: Hear my urgent plea to pray for the souls of atheists

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

poniedziałek, 23 stycznia 2012 roku, godz. 15.20

Moja szczerze umiłowana córko, świat ma się zmienić nie do poznania. Ponieważ teraz Mój czas prawie nadszedł.

Wzywam wszystkich wierzących we Mnie, swojego Boskiego Zbawiciela, i Mojego Ojca Przedwiecznego, abyście zatrzymali się teraz w tym, co robicie, i posłuchali. Czy wierzycie, czy nie w te Moje Orędzia do świata na te czasy, wysłuchajcie teraz Mojej pilnej prośby.

Módlcie się, módlcie się i módlcie się z całą miłością, którą macie do Mnie w swoich sercach, za dusze ateistów. Wielu umrze podczas Ostrzeżenia. Wielu nie będzie miało okazji do pokuty na czas. Przynaglam was, abyście ofiarowali wszystkie swoje cierpienia i modlitwy za te dusze, abym mógł je uratować od ognia piekielnego.

Módlcie się za tych, którzy nie powrócą do Mnie, nawet wtedy, gdy będzie im przedstawiona Prawda. Módlcie się także za tych, którzy doświadczą, że czyściec na ziemi, pokuta, która zostanie przyjęta przez nich z dobrego serca, będzie bardzo trudny. Wielu odczuje go bardzo boleśnie. Módlcie się, aby otrzymali siłę, której będą potrzebowali, aby wytrwać.

Idźcie, dzieci, i czyńcie wszystko, o co was proszę, bo zostało niewiele czasu.

Kocham was. Pamiętajcie, że nie ma się czego bać, jeśli Mnie kochacie. Po prostu módlcie się za tych, którzy Mnie odrzucają, teraz, dzisiaj, i tych, którzy odwrócą się od prawdy.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…cie-moja-pilna-prosbe-o-modlitwe-za-dusze-ateistow

_____________________________________________________

Orędzia o Ostrzeżeniu czyli Oświetleniu sumień

05.06.2011, 16:30 - Zderzą się dwie komety, Mój Krzyż pojawi się na czerwonym niebie

22.06.2011, 19:00 - JEZUS: Nie wracajcie po Ostrzeżeniu do waszych starych zwyczajów

08.06.2011, 16:45 - Przygotujcie swoje rodziny, że będą świadkami Mojego Krzyża na niebie

09.01.2012, 08:10 - Po Światowej Spowiedzi przygotuję Swoje Powtórne Przyjście

25.03.2012, 15:30 - Nawet Ostrzeżenie nie nawróci wszystkich niewierzących

14.06.2012, 18:15 - Chociaż Ostrzeżenia nie należy się obawiać, to jednak spowoduje ono ból u osób, które nie będą w stanie łaski

09.07.2012, 23:00 - Wszyscy ludzie, który żyją na świecie zobaczą swoją duszę i dowiedzą się, wielu po raz pierwszy, że ją mają

03.12.2012, 19:05 - Wzywam ludzkość, aby przygotowała się na Moje Wielkie Miłosierdzie

09.12.2012, 19:00 - Ogień Ducha Świętego, będzie odczuwalny w sercach wszystkich

11.12.2012, 17:00 - Maryja Panna: On, tak pokorny, przyjdzie w chwale pełnej blasku, a Jego Wielkie Miłosierdzie zaleje ziemię

20.02.2013, 19:30 - To Wielkie Oświetlenie Sumienia nastąpi po tym, gdy Mój Święty Wikariusz opuści Rzym

01.04.2013, 17:22 - Bóg Ojciec: Ja, wasz Ukochany Ojciec, ustaliłem ostatecznie dzień Ostrzeżenia. Tylko Ja znam jego datę

06.04.2013, 17:00 - Zbliża się czas pojawienia komety, kiedy ludzie będą sądzić, że są to dwa słońca, o czym już wcześniej mówiłem

20.11.2013, 14:15 - Kiedy przychodzę, jako Król Miłosierdzia, żadna dusza nie będzie miała jakiejkolwiek wątpliwości co do tego, kim Ja Jestem i czym Ja Jestem

_________________________________________________