Clicks13
lv.news

Priekš kam? Jauni un moderni aicinājumi uz Jāzepa litāniju

Francisks 1. maijā pievienoja septiņus jaunus aicinājumus Svētā Jāzepa litānijā, kas galvenokārt atspoguļo viņa privāto darbinieku idejas:

Pestītāja aizbildnis
Kristus kalps
Veselības ministre
Palīdzība grūtībās
Bēgļu patrons
Nomocīto patrons
Nabaga patrons

Bīskapu konferences var pievienot citus aicinājumus, kas it kā ir “izplatīti” viņu valstīs. Patiesībā Jāzepa litānija - un litānijas kopumā - gandrīz pilnībā ir novecojušas visā Novus Ordo baznīcā.

#newsAqqvsffgyr