Weronika....S
Kościół Chrystusowy przebywa drogę krzyżową na wzór Zbawiciela.