Clicks222
TerezaK

Extáze - napadlo mě

Napadlo mě, že extáze je PROCITNUTÍ DO REALIY, protože REALITA JE, ŽE NÁS BŮH MILUJE. Nebe je dokonale si uvědomovat tuto realitu, peklo je neuznání Reality, protože ta je LÁSKA. To nejde pochopit, vnímat to, žít to násilím. Nebe se nedá naučit žít násilím.
Bůh nás miluje a to je skutečnost, která nás obklopuje, bez toho, zda si to uvědomujeme nebo ne. Abychom si to uvědomovali a dokázali žít nebe, brání nám mnoho slupek našeho já, které se dívá na skutečnost špatně a naše smysly, které nás klamou a krmí tyto slupky našeho já uspokojeními ve zdánlivých světech. Tady na zemi máme tu milost, se zbavit postupem času všech těchto slupek a vrůstat do lásky. Čas je milost, růst je milost, život je milost. Škola Boží je milost, povolání k životu s Bohem v Ráji je milost.
Pokud by duše dokázala přijmout tuto skutečnost reality, a ne vnímání jen svého já , tak, i kdyby byla v pekle, tak by se obrátila.
??

A čistá láska, očišťování úmyslů lásky je přitom nit, zlaté vodítko, jak se dostat z těch slupek ven k realitě, k Bohu, k Lásce.

(...) či už je to Poznanie, to sa pominie. 9 Lebo z čiastky poznáme a z čiastky Prorokujeme; 10 ale keď Príde to, čo je Dokonalé, vtedy to, čo je z čiastky, sa pominie. 11 Keď som bol dieťa, rozprával som ako dieťa, chápal som ako dieťa, uvažoval som ako dieťa. Ale keď som sa Stal mužom, odložil som detské veci. 12 Lebo teraz vidíme v zrkadle, zahmlene, ale potom Tvárou v Tvár. Teraz poznám sčasti, ale potom budem poznať dokonale tak, ako som i ja poznaný. 13 A teraz zostáva (prebýva) VIERA, NÁDEJ, LÁSKA, tieto tri, ale Najväčšia z nich je LÁSKA.“ 1. Korinťanom 13:1-13.
(z: Chybné Prejavovanie LÁSKY)