Clicks2K

PŘICHÁZÍ PEKLO, DALŠÍ STUPEŇ ZOTROČENÍ: AŽ SE EVROPSKÉ VLÁDY POLOŽÍ, VSTOUPÍ V PLATNOST HERA INCUBATOR. ZBAVÍ JEDNOTLIVÉ STÁTY SVÉPRÁVNOSTI A NAINSTALUJE KOMPLETNÍ EVROPSKOU DIKTATURU PODPOŘENOU NOVODOBÝM GESTAPEM – ZDRAVOTNÍ POLICIÍ! PŘINÁŠÍME ČÁST OFICIÁLNÍHO TEXTU TISKOVÉHO PROHLÁŠENÍ EU

Až se evropské vlády položí, vstoupí v platnost HERA incubator.

Je to něco jako evropský centrální zdravotnický systém, který za současných podmínek umožní, zbavit jednotlivé státy svéprávnosti a nainstalovat kompletní evropskou diktaturu, podpořenou zdravotní policií.

Když čtete tiskové sdělení EU k projektu HERA (link dole) máte pocit, že si to farmaceutické společnosti napsaly samy. Cíl této ‚humánní akce‘: schvalovat ještě víc, ještě rychleji a hlavně ještě jednodušeji stále nové vakcíny, bez ohledu na jejich riziko, účinnost, nebo vedlejší účinky. Jako vedlejší produkt tohoto plánu vzniknou nesvéprávné členské státy, o jejichž zdravotnictví a ekonomice bude rozhodovat Brusel, respektive mezinárodní bigtech-společnosti, které kroky Bruselu řídí. To celé je prezentováno jako nouzové provizorní řešení (záchrana před pandemií) s cílem ochrany našeho zdraví, ale spíš se jedná o trvalou politickou reorganizaci Evropy. Za účelem možnosti naočkovat celou populaci kdykoliv, čímkoliv a bez jakéhokoliv ručení nebo finanční odpovědnosti výrobců vakcín, požaduje EU-Komise změnu odpovídajících národních zákonů a předání veškeré odpovědnosti za zdravotnictví (tudíž i dalších ekonomických oblasti) evropským úřadům. Tento projekt má podpořit i nový očkovací covidový průkaz (poslanci právě schválili), který se stane podmínkou našeho ‚normálního‘ života. Amen.


Překlad částí textu oficiálního tiskového prohlášení EU:

HERA incubator: Plán připravenosti na preventivní opatření proti biologickým rizikům v souvislosti s variantami COVID-19. K cílům tohoto projektu patří:

2) Urychlení procesu schvalování upravených očkovacích látek. Na základě ročního modelu očkování proti chřipce umožní EU urychlené schvalování upravených očkovacích látek proti COVID-19 a k dosažení tohoto cíle přijme následující kroky: Přizpůsobit právní rámec, například změnou regulačních postupů pro schválení upravené vakcíny prostřednictvím kratšího dodatku textu a dalších údajů, které se průběžně předkládají Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA); Poskytnutí pokynů agentury EMA ohledně požadavků na data pro vývoj, aby byly výrobci předem známy požadavky na varianty vakcín; Usnadnění schválení nových nebo změněných výrobních prostor i použití výrobních zařízení zapojením regulačních orgánů v rané fázi; Zavedení nové kategorie nouzových schvalování vakcín na úrovni EU a společná odpovědnost členských států.

3. S cílem podpořit výrobu vakcín proti nemoci COVID-19 bude EU:

Aktualizovat stávající objednávky nákupu nebo uzavírat nové objednávky, aby bylo možné pokračovat ve vývoji dalších nových a přizpůsobených vakcín z fondů EU. Přitom musí každá objednávka obsahovat podrobný a důvěryhodný plán, který ukáže, že EU-společnost je schopna dodávat vakcíny ve spolehlivém časovém rámci. To by nemělo EU bránit v používání výrobních zdrojů i mimo EU, pokud splňují bezpečnostní požadavky; úzce spolupracovat s výrobci vakcín za účelem sledování dodavatelských řetězců a řešení zjištěných problematických míst výroby; podporovat výrobu dalších vakcín proti novým variantám viru; zavést mechanismus dobrovolného udělování licencí speciálně navržený pro usnadnění a schválení výroby….


Text a překlad: HS

Zdroj: europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_641


BOJÍTE SA COVID PASU? LEN POČKAJTE, ČO PRÍDE PO ŇOM!
apredsasatoci
Boh sľúbil pokoj, a to večný, ako odme nu za správne používanie dobier tohto života. Ak by človek zle uží val dobrá, potom ho Boh potresce odobratím večného pokoja. Uží vanie dobier v božom štáte je postavené do služby večného poko ja. Tomu pokoju sa má podriadiť pokoj tela i duše. Aj vzťah ku pospolitosti sa má riadiť podľa zákonov pokoja. Každý má uskutoč niť pokoj najmä vo svojom dome, v …More
Boh sľúbil pokoj, a to večný, ako odme nu za správne používanie dobier tohto života. Ak by človek zle uží val dobrá, potom ho Boh potresce odobratím večného pokoja. Uží vanie dobier v božom štáte je postavené do služby večného poko ja. Tomu pokoju sa má podriadiť pokoj tela i duše. Aj vzťah ku pospolitosti sa má riadiť podľa zákonov pokoja. Každý má uskutoč niť pokoj najmä vo svojom dome, v rodine, t. j. má zaviesť súlad medzi rozkazom a poslušnosťou, aby sa pokoj odtiaľ širil aj do spoločnosti. To platí aj o otroctve. Otroctvo nie je prirodzený stav, ale je to len trest za hriech.