TV Fatima
2598

Oddanosť prvých päť sobôt v mesiaci - už dnes

Oddanosť prvých päť sobôt v mesiaci - už dnes…
F.L.Věk
Vidět démonu gospu je totéž jako dnes zahlédnout ukravinský hadr.
Světlana Růžena Smrková
Nejhorší na tom je, že si pod gospou atd. představují
maminku Pána Ježíše Krista.