Lilianna Maria Lachowicz
Przebaczyć to nie znaczy zapomnieć.