Varovanie
11.5K

ŽIJETE VE VÁLCE.

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 29. října 2022.
Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com

ŽIJETE VE VÁLCE O VAŠE DUŠE

Moji milovaní lidé, lidé mého Nejsvětějšího Srdce:
Žehnám vám vírou…
Žehnám vám nadějí…
Žehnám vám láskou…
ŽIJETE V DUCHOVNÍ VÁLCE, VE VÁLCE MEZI DOBREM A ZLEM, VE VÁLCE O DUŠE, O VAŠE DUŠE.
Jste součástí lidstva a součástí dějin spásy, proto si musíte uvědomit, v jakém vrcholném období žijete, a nepřehlížet duchovní změny, které musí v této době převládnout.
Je důležité, abyste znali Starý zákon, aby vám to, co se děje v této době, nebylo cizí. Uvědomte si zázrak lásky mé skutečné přítomnosti v eucharistickém pokrmu a v mém lidu, který chráním.
Některé z mých dětí mají velké intelektuální schopnosti, ale nebojují proti svému osobnímu egu, aby se proměnily v bytosti víry, lásky, laskavosti, klidu, útěchy a lásky k bližnímu, které jsou tak potřebné v tomto kritickém okamžiku, v němž se nacházejí.
Počasí si v každém ročním období zachovává své výkyvy a silná působení, což povede k nejkrutější zimě.
Modlete se, děti, modlete se za Rusko, Spojené státy, Ukrajinu a Čínu.

Modlete se, děti, modlete se za Indii, trpí přírodou.
Modlete se, děti, modlete se, zbraně zastaví lidstvo.
Modlete se, děti, modlete se, sopky zvyšují svou aktivitu.

Modlete se, děti, modlete se, Latinská Amerika trpí, Já trpím za ni. Braňte víru, modlete se srdcem.
Moji lidé, moji milovaní lidé:
BUDETE ŠOKOVÁNI NÁHLÝM ČINEM S POUŽITÍM JADERNÉ ENERGIE, KTERÝ MĚ PŘIMĚJE JEDNAT S MOU SPRAVEDLNOSTÍ.
NEDOVOLÍM, ABY LIDSKÝ TVOR ZNIČIL SÁM SEBE, ANI ABY ZNIČIL STVOŘENÍ.

Probuďte se, nespěte, probuďte se, mé děti!
Moje Blahoslavená Matka vás chová ve svém Neposkvrněném Srdci. Tato Matka, která miluje své děti, vám dává svůj dech a svou ochranu.
Můj lide: VÍRA, VÍRA, VÍRA!
STOJÍM PŘI VÁS TÍM, ŽE VÁS OSVOBOZUJI OD ZLÉHO.
MUSÍTE MI TO DOVOLIT, PROSTE O TO S VÍROU.

Modlete se, můj lid se musí přimlouvat za lidstvo.
Má Láska zůstává v každém z vás. Chráním vás.
Váš Ježíš