Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks1.4K

Hrdina vysvetľuje Gloria.tv ako odstránil Pachamamy

Odvážny Kresťan, ktorý hodil Pachamamy do Tiberu dňa 21. októbra pochádza z Viedne v Rakúsku.

Volá sa Alexander Tschugguel a svoj príbeh vyrozprával Gloria.tv (4. novembra).

Počas októbrovej Amazonskej synody letel Tschugguel dvakrát do Ríma. Prvý októbrový víkend navštívil udalosti okolo synody, vrátane dnes známej Santa Maria v kostole Traspontina.

Amazonskí aktivisti prítomní v cirkvi mu povedali, že amazonskí misionári prestali krstiť domorodcov a že sochy na bočných oltároch boli symbolmi plodnosti, „Matky Zeme“ a božstva „Pachamama“.

O dva týždne neskôr sa Tschugguel a jeho priatelia rozhodli odstrániť modly z kostola. V ten istý deň v nedeľu 20. októbra odleteli do Ríma.

Nasledujúci deň o 6:30 hod odišli do Santa Maria v Traspontine. Počas čakania na otvorenie kostola sa modlili ruženec.

O 7:00 vstúpili a modly odstránili a zahodili ich do Tiberu. Soška pristála na stĺpe mostu.

Pre Tschugguela nie je dôležité, že sochy boli nájdené: „Úspech spočíva v tom, že už nie sú v kostole,“ vysvetlil pre Gloria.tv.

Bol tiež vďačný za to, že František neskôr identifikoval sochy ako „Pachamamy“. Pohanský charakter modiel bol teda potvrdený najvyššou autoritou.

Tschugguel zdôrazňuje, že jeho činnosť mala obrovský mediálny dosah. Iba na Youtube bolo video videné viac ako 1,5 milióna krát. Na celom internete vygenerovalo 30 až 40 miliónov kliknutí.

Tschugguel sa nebojí trestného stíhania. Súdny spor by mu dal ďalšiu príležitosť vyjadriť sa, čo by veci poslúžilo, vysvetľuje.

#newsPvsmdwqoob

ľubica
Boh s tebou, udatný hrdina!!! neboj sa Gedeon, Pán bude s tebou, ako si ty dokázal byť s ním!!! a nezaprieť ho!!!
Libor Halik likes this.
ľubica and one more user like this.
ľubica likes this.
piakatarina likes this.
Četl jserm si níže co napsal Barbarin-Joske a jsou tam zřetelné nepravdy a doslova HLOUPOSTI:

- papež František není falešný, chybí k tomu jakákoli průkaznost
- není pravda, že kostely - křesťanské chce pro všechny a pro všechno ... ?!
- zákaz křtění domorodců ?!
- Pokoncilní duch? Co to je, duchařina nějakých pseudoletničářů?
- Výklad pokoncilního ducha viz věta : ...podle kterého a bla, bla, …More
Četl jserm si níže co napsal Barbarin-Joske a jsou tam zřetelné nepravdy a doslova HLOUPOSTI:

- papež František není falešný, chybí k tomu jakákoli průkaznost
- není pravda, že kostely - křesťanské chce pro všechny a pro všechno ... ?!
- zákaz křtění domorodců ?!
- Pokoncilní duch? Co to je, duchařina nějakých pseudoletničářů?
- Výklad pokoncilního ducha viz věta : ...podle kterého a bla, bla, bla ....
- Barbarin ví co říká Pán že má někdo někam vyjít? :)

Ale no tak, vždyť je to vršení jedné blbosti za druhou a tleskat tomu může jen snad reinkarnovaný uživatel ziny, zoša, hvezdaXY .... varianta They a jiné.... Jsou to bla-bláboly a to doslova. Buď někdo vážně hloupne a nebo už senilní, že používá toto laciné střelivo, které soudný člověk velmi snadno demaskuje.

@zaba ten drží návaznost v mnohem lepším levelu :) Ale !!!

- oddělit se od nepravdy :) Ale no tak :))
- ortodoxita je podmíněna svátostmi ? Ale no tak, svátosti jsou integrální součásti katolického - křesťanského života.... Nejsou uzurpovány jakýmsi pravověřím :) Zase elitářství, tak stále se opakující?
- odkaz Pána nenese ve svém vedení? Ale no tak :) Trochu silná slova... a ultimativní, že? Opět se toto často vyskytovalo v dějinách, nic nového....
- svítit svému okolí? Třeba zde? Čím prosím, mlhovkami Barbarin - Joske ? A nebo další specialisté.... Thea - Victory? Nějak ten svit nevidím.... A nebo že by Gloria svítila svou ustavičnou kritikou, posměchem, škodolibostí a absencí jakékoli formy Božího vzdělávání? Ano, to je záře, záře satanova.... a moýná trochu i rudá záře nad Kladnem :)
- Obřad po II. VK je samozřejmě platný se vším všudy. A milosti? Míň milostí? V čem se prosím milosti váží, jak se počítají, jak se shromažďují a kvantifikují prosím? Mohu to vědět zabo?
- A jen drobná věc - čas vše umí rozsoudit, podobně jako smrt. Schválně, rád bych se vrátil přesně za rok k tomuto komentáři a možná budeme překvapeni.
zaba
Přesto bible i PJ vyzývá k věrnosti jeho slovu. Bible směřuje k jedinému východisku a tím je oddanost mesiáši, kterého nám dal Otec. Posuzuji-li chladnou logikou kroky Bergoglia vidím, že mně vede spíše k smíření se světem takový jaký je, s jeho pořádky a dle něj mám spíše operovat na tom, aby se zde žilo všem dobře. Jenomže to přece nemůže být cílem zástupce Pána Ježíše zde na zemi, ten má vést …More
Přesto bible i PJ vyzývá k věrnosti jeho slovu. Bible směřuje k jedinému východisku a tím je oddanost mesiáši, kterého nám dal Otec. Posuzuji-li chladnou logikou kroky Bergoglia vidím, že mně vede spíše k smíření se světem takový jaký je, s jeho pořádky a dle něj mám spíše operovat na tom, aby se zde žilo všem dobře. Jenomže to přece nemůže být cílem zástupce Pána Ježíše zde na zemi, ten má vést vládce i všechen lid k přípravě na nebe Kristovou cestou, v níž zřetel na pozemské věci je druhotný, i když logicky přísně podřízený hledání spásy duše své i bližních, což pak ty mocné a vlivné musí vést k pokorné správě svěřeného bohatství v duchu služby. Myslím ale že řešení které navrhujete na konci vaší úvahy, počkat si co bude za rok, by mohlo být prozatím dobrým východiskem na kterém se shodneme. Modlím se za to, aby nebeský Otec soud prohloubil tak, že záležitosti v naší církvi budou ještě zřejmější.
Mates5485 likes this.
Žijeme na zemi, nikoli s hlavou v oblacích. Bylo a je mnoho šílenců co si to popletou a pak většinou odpadnou díky své neschopnosti žít v reáliích. Jeden z papežů dosazený v kritických letech před mnoha sty lety byl skvělý duchovní člověk, ale jako papež organizačně a lidsky zcela selhal. Holt ne každý umí vést agendu a žít hluboce realisticky, ale i zbožně. Vidíme to na běžných lidech v životě. …More
Žijeme na zemi, nikoli s hlavou v oblacích. Bylo a je mnoho šílenců co si to popletou a pak většinou odpadnou díky své neschopnosti žít v reáliích. Jeden z papežů dosazený v kritických letech před mnoha sty lety byl skvělý duchovní člověk, ale jako papež organizačně a lidsky zcela selhal. Holt ne každý umí vést agendu a žít hluboce realisticky, ale i zbožně. Vidíme to na běžných lidech v životě. Neumí často zvládnout ani manželství, ani děti, ani odpovědnost... Jejich obrana je výmluva a rezignace a únik či útěk do smyšlenek a výmluv.... Někdy chlast, někdy pohrdání jinými, relativizace hodnot..... Každý má jinak naloženo. Je mi to někdy i líto. Horší varianta je, když se tací brání hospodskými kecy a když by měli velet něčemu jinému než lopatě a nebo soustruhu, tak by selhali v projevu i komunikaci, ale keců mají plno... Tací se často uchylují k nečestným metodám, anonymnímu záškodnictví, nefér způsobům... V každé době byli.... A v Církvi či sborech samozřejmě také. Je to často azyl i pro ty co hledají pomoc duševní, oáza pro různé životní ztroskotance, někdy i prosté poutníky a nebo i skvělé lidi co se ptají a hledají.... Je mnoho variant a stokrát je mi milejší jeden se tázající než 100 soumarů beze slov. A jde-li o POKOJ, ŠALOM :) tak samozřejmě Církev by měla být zdrojem a útulkem pro tyto atributy.... A nebo je třeba probouzet nepokoj a občas něco odpálit aby už konečně byl Armagenon? :) Blbost. Církev má žít v pokoji ale má ukazovat na Věčnost, stále a jasně.... Zde na zemi nebude pokoj to je jasné, dopadne to bledě, ale to není naše starost, to je fakt a basta. Bůh to má ve svých rukou.... Církev má být zdrojem POKOJE a MÍRU .... Především toho pravého :) Pokud má někdo problém se svou existencí, pak proč se tedy narodil? Musíme se učit, osvědčovat, poznávat, růst .... Naše bytí má hluboký smysl.... I tento svět..... Čas je náplast, ukazatel, ale i řešitel mnoha tajenek :)
zaba and 5 more users like this.
zaba likes this.
Christophor likes this.
milu1 likes this.
Bratia a sestry likes this.
Coburg likes this.
Mates5485 likes this.
Joske
Falešný papež František chce křesťanské kostely pro všechny a pro všechno. Amazonští misionáři dokonce přestali křtít domorodce. V čem potom spočívá jejich misie? Přijali pokoncilního ducha, podle kterého všechna náboženství a dokonce všechny projevy pohanství, čarodějnictví a sexuální nečistoty vedou ke spáse? Je nejvyšší čas, abyste poslechli Pána, který chce, abyste z této společnosti vyšli a …More
Falešný papež František chce křesťanské kostely pro všechny a pro všechno. Amazonští misionáři dokonce přestali křtít domorodce. V čem potom spočívá jejich misie? Přijali pokoncilního ducha, podle kterého všechna náboženství a dokonce všechny projevy pohanství, čarodějnictví a sexuální nečistoty vedou ke spáse? Je nejvyšší čas, abyste poslechli Pána, který chce, abyste z této společnosti vyšli a oddělili se.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.'Proto 'vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." 2Kor 6:14-18
Mates5485 likes this.
zaba
Oddělit se od nepravdy je nutné, ale to zatím stačí v osobním jednání, které se nezapojuje do něčeho co je proti pravověří. Chceme-li být ortodoxní, tak nutně potřebujeme svátosti a těch by se nám nedostávalo, pokud teď z církve odejdeme. Církev je nakažena, ale zatím nese stále pravý odkaz našeho Pána, i když né už ve svém vedení. Oddělení a tím i zviditelnění pravého zbytku mystického těla …More
Oddělit se od nepravdy je nutné, ale to zatím stačí v osobním jednání, které se nezapojuje do něčeho co je proti pravověří. Chceme-li být ortodoxní, tak nutně potřebujeme svátosti a těch by se nám nedostávalo, pokud teď z církve odejdeme. Církev je nakažena, ale zatím nese stále pravý odkaz našeho Pána, i když né už ve svém vedení. Oddělení a tím i zviditelnění pravého zbytku mystického těla našeho Pána totiž nemusíme udělat my aktivně, ale stačí pasivně zůstat věrný tam kde jsem, abychom svítili jak to nejdéle půjde svému okolí. O aktivní oddělení se určitě postarají bergogliáni, až přitvrdí a začnou nás nutit mít podíl na něčem s čím nemůžeme souhlasit. Současnou podobu nové formy obřadu mše sv. zavedenou po II. vat. koncilu je však nutno považovat za platnou, i když třeba přinášející menší milosti než původní obřad. Ale je to hodně diskutabilní záležitost, zase je třeba ocenit možnost mateřského jazyka. Bergoglio však v už dohledné době určitě bude modifikovat i tento nový obřad, aby lépe vyjadřoval jeho milosrdné přijetí úplně všeho, pak teprve bude nutné se oddělit. Oddělení ale bude poznat na rozdělení kněží, kteří budou aktivně Bergogliem nuceni přijmout jeho podstatnou změnu mše sv., která ji fakticky zneplatní.
Libor Halik and one more user like this.
Libor Halik likes this.
ľubica likes this.
ľubica and one more user like this.
ľubica likes this.
Petrvs Romanvs Fidelis likes this.
apredsasatoci and one more user like this.
apredsasatoci likes this.
Joske likes this.