Przed kanadyjskimi jezuitami: Franciszek staje się ofiarą swoich własnych sofistyk

Była potrzeba zmian i zostały one dokonane, 29 lipca powiedział Franciszek, nawiązując do swojego pontyfikatu podczas spotkania z jezuitami w …