Clicks19
vi.news

Omicron: Francis hủy bỏ Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội mà không phải là chuyến đi của ông ta

Francis cho rằng Omicron Covid nguy hiểm hơn đối với người La Mã hơn là với người Hy Lạp.

Ông bắt đầu chuyến đi Cyprus / Hy Lạp vào ngày 2 tháng 12 bác bỏ thực tế rằng Hy Lạp đã tuyên bố phạt nặng những người trên 60 tuổi chưa được "tiêm chủng", lo ngại sự bùng nổ dịch bệnh Omicron, Cyprus đã đưa ra xét nghiệm bắt buộc đối với những người vào đảo.

Đồng thời, Francis hủy bỏ Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội truyền thống ở Roma vào ngày 8 tháng 12 “để tránh đám đông”. Specola (Infovaticana.com, ngày 2 tháng 12) gọi đây là "những điều sáng suốt thoát khỏi chúng ta những người phàm tục."

#newsEkpoifcxut

02:01