Clicks544

Zápas o Duše

Zápas o Duše - 18. júna 2021 - Slová Ježišove k nám

Zápas o duše prebieha a bude Zosilnievať v týchto posledných Dňoch a ešte viacej pri Konci, pretože dni sú zlé a duše mnohých sú v ohrození. Poznáte Čas, v ktorom ste, Moje Milované Deti. satan, váš protivník, vie, že jeho čas sa Teraz rýchlo kráti. vyskúša a urobí svoje maximum, aby vám bránil a zastavil vás v týchto zlých dňoch. Váš Boj sa bude Rozrastať a Zosilnievať. satan reve ako lev, hľadajúci koho môže zožrať. zničil už mnohých a chce zničiť ďalších.

Tí, ktorí Duchovnými očami vidia a ušami Počujú budú Rozumieť tomu, čo sa deje Duchovne i Prirodzene. Kvôli tomuto musíte byť v Jednote So Mnou a Kráčať v Jednote So Mnou, Zajedno v Duchu a v Pravde. Moja Vôľa Bude Učinená na Zemi tak, ako je ona v Nebi. Preto sa bude Zápas o Duše Rozrastať a Zosilnievať v týchto posledných Dňoch, až do úplného Konca. Víťazstvo je vždy Zaistené So Mnou.

Buďte Neochvejní, Nepohnuteľní v týchto Dňoch a zastaňte si vašu pozíciu, zatiaľ čo sa vaša Opozícia bude Rozrastať a taktiež stále viacej Zosilnievať. Necúvnite. Všetko je to pre Duše. Oblečte si Moju Plnú Výzbroj každý deň, aby ste tak boli schopní obstáť proti všetkým úkladom satana v týchto zlých dňoch. Buďte vždy na Stráži, Všímaví a Modliaci sa. Zápas bude vyhraný Jedine s Pravdou, pretože Pravda Oslobodzuje, Nie lži. Dôverujte Môjmu Plánu. Ja Plne Riadim. Vypracúvam všetky Veci pre Dobro pre tých, ktorí Ma Milujú, ktorí sú Povolaní Podľa Môjho Plánu a Účelu. Moje Prisľúbenia Nezlyhávajú. Som vždy Verný a Dôveryhodný. Zápas o Duše Príde taktiež ku Koncu. Pomsta je Moja, Ja Odplatím a Koniec to oznámi.

Som Kráľ kráľov, Pán pánov a Boh bohov. Predo Mnou sa Skloní každé koleno a každý jazyk Vyzná, že Ja Som Pán. Som Všemocný, Kráľ Slávy.

youtube.com/watch?v=dy53hs7BxMo