Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
14:59
Janko333
223K
Sila ruženca: Diabol, povedal skrze posadnutého, na ktorom vykonával exorcizmus Francesco Bamonte (rímsky exorcista): „Keby ľudia vedeli, že majú na dosah ruky takú zbraň, sedel by som v pekle sám …More
Sila ruženca: Diabol, povedal skrze posadnutého, na ktorom vykonával exorcizmus Francesco Bamonte (rímsky exorcista): „Keby ľudia vedeli, že majú na dosah ruky takú zbraň, sedel by som v pekle sám! Ale vy nepočúvate pápežov, svätých ani prorokov, ba ani svoje srdce. Víťazím nad vami vďaka vašej hlúposti a pýche. Nebojím sa Vás! Ale bojím sa jej ruženca… „ O. Mikuláš Tresa nadväzuje na tento citát: Ruženca, ktorý máme zavesený v aute sa nebojí. Bojí sa ruženca, ktorý sa modlíme srdcom, tak ako nás Panna Mária pozýva. Niet silnejšej modlitby s väčším uzdravujúcim účinkom na ľudskú dušu ako je modlitba sv. ruženca. Preto diabol bude robiť všetko preto, aby sme sa ju nemodlili. Sv. sestra Lucia z Fatimy povedala v r. 1958: „Odkedy dala Panna Mária modlitbe sv. ruženca takú veľkú moc, neexistuje už žiaden materiálny duchovný, národný ani medzinárodný problém, ktorý by sa nedal vyriešiť ružencom a našimi modlitbami.“ Akú máme silnú zbraň v ruke? Tak prečo ju nepoužívame? Diabol sa nás snaží všemožne oklamať aby sme sa nemodlili sv. ruženec, pretože veľmi dobre vie, že keď sa budeme vo viere, moci a sile Ducha Svätého modliť sv. ruženec bol by vyhnaný do pekla. Panna Mária povedala, že ruženec je zbraň mocnejšia od atómovej bomby. Kto sa modlí ruženec s vierou a so srdcom vonia. A diabol neznáša túto vôňu. Svätí, ktorí sa modlili sv. ruženec voňali. Z prednášky o. Mikuláša Tresu

youtube.com/watch?v=pWrlXR4_3z0

The Holy Rosary is the most feared weapon of the enemy. Santo Rosario is the weapon to which the enemy fears to him. Many are lost,” Jesus said in a 1987 apparition. “Few will find salvation unless they accept me as their Savior. My mother must be accepted. The apparition of Jesus told Gladys, “If this generation will not listen to my mother, it will perish. I ask everyone to listen to her. “I have chosen the heart of my mother, so that what I ask will be achieved. Souls will come to me through the means of her Immaculate Heart. “Today I warn the world, for the world is not aware: souls are in danger.She stressed the importance of prayer, especially the Rosary. “Today I warn the world, for the world is not aware: souls are in danger. My mother must be heard in the totality of her messages. The world must discover the richness she brings to Christians.” “The children of sin will grow up in sin if their unbelief increases. I have chosen the heart of my mother, so that what I ask will be achieved. Souls will come to me through the means of her Immaculate Heart.” At one point, Mary said, “Many hearts do not accept my invitation to prayer and to conversion. That is why the work of the devil is growing and expanding.” The warnings said that mankind is “in the process of falling in to a progressive self-destruction” and the Virgin Mary represents hope. “It is up to you to set your eyes and your heart on God,” she said. Mary reminds us of the importance of Prayer, especially the rosary.
Sophia Ela
AMEN!
Antonia Orosova
♥️♥️♥️🥰
Jaroslav Garek shares this
690
Obrana katolíckej Cirkvi shares this
364
Janko333 and one more user link to this post