Clicks47
lt.news

Vyskupas siūlo: celibato panaikinimas yra liberalių prelatų nesėkmių dangstymas

Ispanijoje gimęs vyskupas Rafaelis Escudero López-Brea (57 m.) iš Moyobamba, Peru, tvirtino, kad drąsiai kišosi į Amazonės sinodą ir priešinosi šio veikiančiam dokumentui bei jo kūrėjų pastangoms panaikinti celibatą (nuorašas spalio 8 d. „InfoVaticana.com“).

Escuerdo paaiškino, kad įšventinus „vyresniuosius“ tik kaip sakramentų administratorius, negalinčius mokyti ir valdyti pakeistų kunigus eucharistiniais „funkcionieriais“ ir (turint mintyje „pastoraciją“) priverstų juos daugiau nebebūti pastoriais.

Ši klaidinga Šventojo Ordino Sakramento idėja ir samprata kyla ne iš apsireiškimo - pridūrė Escuerdo - bet iš Amazonės genčių, kurios nuolat keičia savo vadus.

Vyskupas priminė, jog didžioji vietinių (ir vyskupų) dalis nėra katalikai ir jiems vis dar reikia išmokti, kad Kristus yra vienintelis žmonijos išganytojas.

Dvasininkas taip pat pabrėžė, kad nėra tokio dalyko kaip „pašaukimų stoka“ būtent tose vyskupystėse ir religinėse bendruomenėse, kurios paklūsta katalikų doktrinai ir gyvena krikščioniškame dvasingume.

Kitais žodžiais tariant: kunigų trūkumą sukelia modernistai vyskupai, kurie reikalauja celibato panaikinimo, kad galėtų nūslėpti savo nesėkmes.

Paveiksliukas: Rafael Escudero López-Brea, #newsMdfmlbhlfj