Maja 21
2483
LITANIA ZA KAPŁANÓW Módlmy się za papieża: napełnij go odwagą i łaską, aby poprowadził Twój Kościół na ziemi, prosimy Cię Panie. Za kardynałów, arcybiskupów, biskupów i wszystkie osoby na kierowni…More
LITANIA ZA KAPŁANÓW

Módlmy się za papieża: napełnij go odwagą i łaską, aby poprowadził Twój Kościół na ziemi, prosimy Cię Panie.

Za kardynałów, arcybiskupów, biskupów i wszystkie osoby na kierowniczych stanowiskach w Twoim Kościele: daj im serce pasterza, aby pielęgnowali trzodę, którą zdobyłeś swoim kosztem, Panie.

Za kapłanów diecezjalnych: napełnij ich swoim Duchem, Panie.

Za kapłanów w zakonach i zgromadzeniach: doskonal ich w powołaniu, Panie.

Za wszystkich Kapłanów, którzy są chorzy: ulecz ich, Panie.

Za wszystkich Kapłanów, którzy są w niebezpieczeństwie: wybaw ich, Panie.

Za wszystkich słabych kapłanów: wzmocnij ich, Panie.

Za wszystkich Kapłanów, którzy są biedni: ulżyj im, Panie.

Za wszystkich Kapłanów, którzy stracili swoją gorliwość: odnów ich, Panie.

Za wszystkich smutnych kapłanów: pociesz ich, Panie.

Za wszystkich Kapłanów, którzy się martwią: daj im pokój, Panie.

Za Kapłanów, którzy są starzy: podtrzymuj ich, Panie.

Za wszystkich Kapłanów, którzy są sami: towarzysz im, Panie.

Za wszystkich kapłanów Misjonarzy: chroń ich, Panie.

Za wszystkich Kapłanów, którzy są kaznodziejami: oświeć ich, Panie.

Za wszystkich Kapłanów, którzy kierują duszami: poucz ich, Panie.

Za wszystkich Kapłanów diecezjalnych i zakonnych, którzy umarli: doprowadź ich do chwały, Panie.

Za wszystkich kapłanów: daj im swoją mądrość i wiedzę.

Za wszystkich Kapłanów, spowiedników i kierowników duchowych.
Panie, uczyń ich potulnymi narzędziami Twojego Ducha.

Za wszystkich Kapłanów, którzy głoszą Twoje Słowo.
Panie, pozwól im przekazywać Twojego Ducha i Twoje Życie.

Za wszystkich Kapłanów, którzy pomagają apostolatowi laickiemu.
Panie, zachęć ich do dawania świadectwa.

Za wszystkich Kapłanów którzy pracują z młodzieżą.
Panie, niech zawierzą Ci młodzież.

Za wszystkich Kapłanów którzy pracują wśród ubogich.
Panie, spraw, aby widzieli i służyli Ci w nich.

Za wszystkich Kapłanów którzy opiekują się chorymi.
Niech nauczą ich wartości cierpienia, Panie.

Za wszystkich smutnych i dotkniętych kapłanów.
Pociesz ich, Panie.

Za wszystkich Kapłanów niespokojnych i zmartwionych.
Daj im swój pokój, Panie.

Za wszystkich Kapłanów, którzy są wyśmiewani i prześladowani.
Broń ich spraw, Panie.

Za wszystkich Kapłanów, którzy są letnimi.
Rozpal ich, Panie.

Za wszystkich Kapłanów, którzy się zniechęcają.
Daj im odwagę, Panie.

Za tych, którzy aspirują do kapłaństwa.
Daj im wytrwałość, Panie.

Za wszystkich kapłanów: daj im swoje zrozumienie i radę.

Za wszystkich Kapłanów: daj im szacunek i zachwyt nad Tobą.

Za wszystkich Kapłanów: daj im cierpliwość i miłość.

Za wszystkich Kapłanów: daj im posłuszeństwo i dobroć.

Za wszystkich Kapłanów: dajc im płonącą gorliwość dla dusz.

Za wszystkich Kapłanów: daj im cnoty wiary, nadziei i miłości.

Za wszystkich Kapłanów: obdarz ich intensywną miłością do Eucharystii.

Za wszystkich Kapłanów: daj im lojalność wobec Ojca Świętego i ich Biskupów.

Za wszystkich Kapłanów: o szacunek dla życia i godności ludzkiej.

Za wszystkich Kapłanów: daj im uczciwość i sprawiedliwość.

Za wszystkich Kapłanów: daj im pokorę i hojność.

Za wszystkich Kapłanów: daj im siłę w pracy.

Za wszystkich Kapłanów: daj im pokój w cierpieniach.

Za wszystkich Kapłanów: daj im wielką miłość do Trójcy Świętej.

Za wszystkich Kapłanów: obdarz ich wielką miłością do Maryi.

Za wszystkich Kapłanów: niech będą światłem Chrystusa.

Za wszystkich Kapłanów: niech będą solą ziemi.

Za wszystkich Kapłanów: niech praktykują ofiarę i samozaparcie.

Za wszystkich Kapłanów: niech są święci w ciele, umyśle i duchu.

Za wszystkich Kapłanów: niech będą ludźmi modlitwy.

Za wszystkich Kapłanów: niech wiara im uświęca.

Za wszystkich Kapłanów: niech się troszczą o nasze zbawienie.

Za wszystkich Kapłanów: niech będą wierni swojemu powołaniu kapłańskiemu.

Za wszystkich Kapłanów: niech ich ręce błogosławią i uzdrawiają.

Za wszystkich Kapłanów: niech płoną miłością.

Za wszystkich Kapłanów: niech wszystkie ich kroki będą na chwałę Boga.

Za wszystkich Kapłanów: niech Duch Święty ich wypełni i obficie darzy swoimi darami.

Prosimy, by wszyscy Księża.
Byli jednością, jak Ty i Ojciec jesteście jednością, Panie.

Prosimy, niech wszyscy Księża
głoszą sprawiedliwość, z której Ty jesteś najsprawiedliwszy, Panie.

Niech wszyscy Księża.
Współpracują w jedności prezbiteratu, Panie.

Niech wszyscy Kapłani, wypełnili się Twoją obecnością.
Żyjąc radośnie w celibacie, Panie.

Prosimy dla Wszystkich Kapłanów.
Obdarz ich pełnią Twojego Ducha i przemień ich w siebie, Panie.

Do wszystkich Kapłanów, stających w obliczu ataków szatana poprzez grzech, wady i pokusy, wyślij swoich świętych Aniołów, aby ich strzegli i bronili szczególnie w chwilach słabości.

W sposób szczególny modlę się za tych kapłanów, przez których otrzymałem Twoje łaski. Modlę się za kapłana, który mnie ochrzcił i za tych, którzy rozgrzeszyli mnie z moich grzechów, jednając mnie z Tobą i z Twoim Kościołem.

Modlę się za tych kapłanów, w których Mszach uczestniczyłem i którzy dali mi Twoje Ciało jako pożywienie. Modlę się za tych kapłanów, którzy dzielili się ze mną Twoim Słowem, i za tych, którzy mi pomogli i pozwolili mi przyjść do Ciebie. Amen.

Krótki formularz: Za wszystkich kapłanów: Przemień ich w siebie, Panie. Niech Duch Święty ich posiądzie, a przez nich odnowi oblicze ziemi. Amen. Amen.

Modlitwa: Boskie Serce Jezusa, Serce pełne gorliwości na chwałę Ojca Twojego, modlimy się za wszystkich Twoich kapłanów. Przez Twojego Ducha Świętego, napełnij ich wiarą, gorliwością i miłością. Amen. Amen.

Módlmy się.
Ojcze, Synu i Duchu Święty, wysłuchaj modlitw, które ofiarujemy za naszych kapłanów. Niech wiedzą jasno, do czego ich powołujecie. Udziel im Panie wszelkiej łaski, aby odpowiedzieli na Twoje wezwanie z odwagą, miłością i trwałym poświęceniem Twojej woli.
Prosimy o wstawiennictwo Maryi jako ich kochającej Matki. Amen. Amen.
Jota-jotka
,,Za wszystkich kapłanów:
Przemień ich w siebie, Panie.
Niech Duch Święty ich posiądzie, a przez nich odnowi oblicze ziemi. Amen. Amen.,,
Anieobecny
Trzódko kochana, modlić się nam trzeba za Pasterzy naszych...
Sił im dodając jak i sobie samym...