Maja 21
2483
Jota-jotka
,,Za wszystkich kapłanów:
Przemień ich w siebie, Panie.
Niech Duch Święty ich posiądzie, a przez nich odnowi oblicze ziemi. Amen. Amen.,,
Anieobecny
Trzódko kochana, modlić się nam trzeba za Pasterzy naszych...
Sił im dodając jak i sobie samym...