Clicks29
vi.news

Lãnh đạo bất tài: Các tân Hồng y cho Ngân hàng Vatican

Francis đã bổ nhiệm Hồng y Giáo triều Tagle, 63 tuổi, và Krajewski, 56 tuổi, và Hồng y L’Aquila Petrocchi, 72 tuổi, vào Ủy ban Hồng y năm thành viên đầy quyền lực cho Ngân hàng Vatican.

Không ai trong số họ có bất kỳ năng lực nào trong lĩnh vực này. Francis xác nhận Hồng Y Santos Abril y Castelló, 85 tuổi đã nghỉ hưu và Hồng Y Christoph Schönborn, 75 tuổi, trong khi đuổi Hồng Y Pietro Parolin, 65 tuổi, Hồng Y Toronto Thomas Christopher Collins, 73 tuổi, và Hồng Y Zagreb Josip Bozanic, 71 tuổi.

Những thay đổi đã được thực hiện vào ngày 21 tháng 9 nhưng chỉ mới được công bố trên trang web của Ngân hàng Vatican.

Hình ảnh: Tagle, Krajewski, Petrocchi, © wikicommons, CC BY-SA, #newsLbdnnreief