Clicks by countries

 1. 58

  Russia
 2. 34

  Ukraine
 3. 8

  Belarus
 4. 5

  Kazakhstan
 5. 5

  United States
 6. 3

  Bulgaria
 7. 2

  Ecuador
 8. 1

  China
 9. 1

  Kyrgyzstan
 10. 1

  Poland
 11. 1

  Latvia
 12. 1

  Lithuania
 13. 1

  India
 14. 1

  Georgia