Clicks868
csk.news
25

V mene Božom? Vláda zakazuje rozdávanie sv. prijímania na omši

Mesto Knox a okres Knox, Tennessee, vydali pokyny pre opätovné otvorenie spoločnosti dňa 1. mája po kríze spôsobenej koronavírusom. Zahŕňajú sekciu pre miesta bohoslužieb.

Smernice povoľujú iba „základné bohoslužby“, ale zakazujú sväté prijímanie a krst: „Fyzické prijatie sv. prijatia/sviatosti by sa nemalo vykonávať z dôvodu sériového porušovania fyzického distancovania počas zhromaždenie.“

Katolíci, ako aj baptisti a metodisti by preto mali „zvážiť vedenie farníkov spôsobom ako sa v tejto fáze spojiť s duchovnými aspektami týchto praktík“.

Cirkev sa už dlho zahrávala so sv. prijímaním, takže tento vládny zákaz môže zabrániť viacerým sviatostiam ako milostiam.

#newsLlhvifpifk

ľubica
My veriaci Slovenska, ktorí sme vždy dosvedčovali vernosť Cirkvi, prosíme našich otcov biskupov, aby ostali verný prosbám zástupcu svätého Otca, kardinála Saraha. Chceme ako národ oddaný Panne Márii pristupovať k svätému prijímaniu tak, ako fatimské deti, keď im Anjel zjavil tajomstvo eucharistie. NEDOVOĽTE PRIJÍMANIE NA RUKU, OD KTORÉHO TRADÍCIA CIRKVI RÝCHLO UPUSTILA Z ÚCTY K EUCHAR…More
My veriaci Slovenska, ktorí sme vždy dosvedčovali vernosť Cirkvi, prosíme našich otcov biskupov, aby ostali verný prosbám zástupcu svätého Otca, kardinála Saraha. Chceme ako národ oddaný Panne Márii pristupovať k svätému prijímaniu tak, ako fatimské deti, keď im Anjel zjavil tajomstvo eucharistie. NEDOVOĽTE PRIJÍMANIE NA RUKU, OD KTORÉHO TRADÍCIA CIRKVI RÝCHLO UPUSTILA Z ÚCTY K EUCHARISTII. NECHCEME ÍSŤ CESTOU ZÁPADU V ÚPADKU VIERY V EUCHARISTIU.

TU: Podpísať petíciu: http://alianciazanedelu.sk/archiv/5957
Strážce
Co to meleš, Kali troubo? Lež je pořád lež a ty závistivec. Nic rozumného jsi tady nikdy nenapsal, jenom trolíš. Je to ubohė. 😎
Kallistratos
Jsou lži a lži. Jsou nemoci a nemoci. Jsou neřesti a neřesti. Každý asi máme ten dar rozlišovat podstatné od nepodstatného. Jiná nemoc je určitě rýma a jiná lepra. :) Pokud rozlišovat neumíme, pak je samozřejmě život o něco významného ochuzen. Mnoho věcí na světě má svou tzv. "hladinu významnosti". Statistikové to znají nejlépe. Mou drobnou neřestí vzhledem ke Glorii. Tv je to, že se občas …More
Jsou lži a lži. Jsou nemoci a nemoci. Jsou neřesti a neřesti. Každý asi máme ten dar rozlišovat podstatné od nepodstatného. Jiná nemoc je určitě rýma a jiná lepra. :) Pokud rozlišovat neumíme, pak je samozřejmě život o něco významného ochuzen. Mnoho věcí na světě má svou tzv. "hladinu významnosti". Statistikové to znají nejlépe. Mou drobnou neřestí vzhledem ke Glorii. Tv je to, že se občas vracím s "troškou do mlýna". 😉 Neplánuji to a stane se. Když vidím chybný výklad Písma a nepodložený výklad Bible a řeči o jakémsi "satanově panství" pak je to samozřejmě klasická hereze již sektářů před mnoha sty lety a nic nového. Pak musím reagovat :)

Interpretace je pomýlená , takže ať už Joske nebo Barbarin atd. by se měli přece jen trochu zamýšlet nad tím co řekl Kristus Pán Pilátovi o tom odkud je Pilátovi dána moc.... Jistě ne od satana.... Takže pokud prosím argumentace k Písmu, tak méně "gnosticky" a trochu s rozmyslem. Hádám, že slova Krista Pána nebudeme opravovat :) Přeji krásný a požehnaný Boží den. Život je především o NADĚJI.

PS: A jde-li o mé návraty/nenávraty, tak se tím moc netrapte. Nehodlám tady trávit mnoho času a před Bohem si to obhájím sám. A samozřejmě kdo chce, tak se může i nadále zcela svobodně zabývat ohnivými jezery, zatracením těch či oněch, pány světa, gehennami, šeoly a hanobením církve a papeže, jak libo... I takový si dláždí cestu ke své budoucnosti.... A k jaké, je zcela ve svobodné vůli takového člověka...
Barbarin
Hoki-hooki, všichni lháři skončí v ohnivém jezeře. Nic na tom nemění, že tomu nevěříš. Tvá
oznamování odchodů a řeči o tom, že se "skutečně" nevrátíš, tě do ohnivého jezera strhnou.
Kallistratos 31.1.2020 20:14:28
Turínské plátno ...
Jsem rád že po letech se mohu rozloučit skutečně natrvalo. Komunikace zde je výrazně defektní a přestává být jakýmkoliv způsobem obohacující. Působí zde registrace, …More
Hoki-hooki, všichni lháři skončí v ohnivém jezeře. Nic na tom nemění, že tomu nevěříš. Tvá
oznamování odchodů a řeči o tom, že se "skutečně" nevrátíš, tě do ohnivého jezera strhnou.
Kallistratos 31.1.2020 20:14:28
Turínské plátno ...
Jsem rád že po letech se mohu rozloučit skutečně natrvalo. Komunikace zde je výrazně defektní a přestává být jakýmkoliv způsobem obohacující. Působí zde registrace, které devastují prostor a devastovat i budou. Bylo mi ctí zde být od mirose a nebudu se už skutečně vracet. Ne vždy jsem tento slib dodržel vím...😁 Chtělo to asi čas pochopit k čemu to zde směřuje a kdo to diriguje. Pokojné dny a zvláště v modlitbě myslím na ty zde, kteří svůj život žiji upřímně a hodnotně. Přeji každému z vás dobrý život a život požehnaný. +M
Kallistratos
ZNOVU opakuji pro registraci Joske - místo agilní argumentace je lépe sledovat kontext Písma a nechat se oslovit tím, co sděluje sám KRISTUS Pilátovi - Viz.- neměl bys nade mnou žádnou moc, pokud by ti nebyla dána shůry... Nemám potřebu k tomu polemizovat. Odmítám jen zcela zavádějící tvrzení o nějakém Satanově panství kolem nás. Takto uvažovali sektáři dávných staletí a skončilo to s nimi …More
ZNOVU opakuji pro registraci Joske - místo agilní argumentace je lépe sledovat kontext Písma a nechat se oslovit tím, co sděluje sám KRISTUS Pilátovi - Viz.- neměl bys nade mnou žádnou moc, pokud by ti nebyla dána shůry... Nemám potřebu k tomu polemizovat. Odmítám jen zcela zavádějící tvrzení o nějakém Satanově panství kolem nás. Takto uvažovali sektáři dávných staletí a skončilo to s nimi docela bledě. Jejich vinou. Princip negace není výklad Písma.
ľubica
samson: Odkdy může zasahovat císař tam, kde je to Boží a dává se Bohu. 😡
..............................
presne, v tom to celé je, že hierarchia nepozná svoje územie a že nechráni si liturgiu pred vlkmi v rúchu hygienikov a politikov, ktorí čumák pchajú tam kde nemajú! Poslušnosť štátu za každú cenu? Kedy prestáva štátny zákon viazať vo svedomí?
Joske
Od chvíle, kdy jsem se zaregistroval, tak na mne, Kallistratosi, útočíš. Obviňuješ mne z chybných interpretací Písma, ale nikdy jsi svá tvrzení nepodložil solidním argumentem. Všechny tvé názory jsou v přímém protikladu s tím, co se v Písmu svatém píše. Ty nechceš být spasen?
Joske
To je v pořádku, Kallistratos. Satan také dostal své panství od Boha. Samozřejmě dočasně, stejně jako dostal pod svou moc učedníky Ježíše. Oč ti ve skutečnosti jde?
5Ďábel ho vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa 6a řekl mu: „Všechnu tuto pravomoc a jejich slávu dám tobě, protože mně je dána, a komukoli chci, tomu ji dám.
Kdo si plně neuvědomí, že tento svět jeMore
To je v pořádku, Kallistratos. Satan také dostal své panství od Boha. Samozřejmě dočasně, stejně jako dostal pod svou moc učedníky Ježíše. Oč ti ve skutečnosti jde?
5Ďábel ho vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa 6a řekl mu: „Všechnu tuto pravomoc a jejich slávu dám tobě, protože mně je dána, a komukoli chci, tomu ji dám.
Kdo si plně neuvědomí, že tento svět je panstvím Satana, ten bude tento svět a věci v něm milovat. Takový člověk ale nemá touhu po Boží lásce a nechce být Ježíšem ze Satanovy matrice osvobozen.
15Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm Otcova láska. 1J 2:15
Pakliže si člověk neuvědomí, že se nachází v Satanově panství, nebude motivován, aby hledal cestu ven. Mnozí totiž podlehli Satanově lži, že Satan neexistuje. Že peklo neexistuje.
Kallistratos
Ano opět chybná interpretace Bible od registraci Joske. Cožpak v rozhovoru s Pilátem jasně ne zaznívá - neměl bys nade mnou žádnou moc, pokud by ti nebyla dána shůry? Takže výklad tzv. satanova panství je poněkud jiný.... To panství si často člověk vybuduje sám sobě svými předsudky ,svou neláskou, svou záští, závisti, zlobou, nepokorou svou pýchou - to je malé satanovo panství v duši člověka.
Kallistratos
Satanovo panství je vytvářeno především v duši člověka, když se necháme opanovat předsudky, neláskou, záští, závisti, zlobou, nepokorou, pýchou .... Tohoto panství se máme především zbavovat. Nikoli bájit o nějakém panství kolem nás a že patří satanovi.... Je to nesmysl a zabředli do takového pojetí mnozí sektáři 13 - 15 století. Nic nového pod sluncem....
Strážce
Pravda je, že když někdo tolikrát oznamuje, že odchází z Glorie a pak tu dál straší, tak je za troubu. To mu už nikdo neodpáře.
Strážce
Zedad, ty máš tedy starosti. Nejsi Miroslav?
Strážce
Ubohė. 🥱
Joske
Již nějakou dobu trvá "nouzový stav", který nás zarouškoval a uvrhl do domácího vězení. Je zbytečné hořekovat a trápit se. Lépe je tuto situaci uchopit jako dar od Boha. Příležitost, aby si každý uvědomil, kde žije (Satanovo panství) a také, že pozemský život má krátké trvání. Aby si každý uvědomil, zda činil Boží příkazy a nebyl pouze posluchačem, který sice slyšel, ale nekonal.
22Buďte však …More
Již nějakou dobu trvá "nouzový stav", který nás zarouškoval a uvrhl do domácího vězení. Je zbytečné hořekovat a trápit se. Lépe je tuto situaci uchopit jako dar od Boha. Příležitost, aby si každý uvědomil, kde žije (Satanovo panství) a také, že pozemský život má krátké trvání. Aby si každý uvědomil, zda činil Boží příkazy a nebyl pouze posluchačem, který sice slyšel, ale nekonal.
22Buďte však těmi, kdo slovo činí, nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami sebe. 23Neboť je-li někdo posluchačem slova, a ne tím, kdo je činí, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svou přirozenou tvář; 24podíval se totiž na sebe a odešel, a hned zapomněl, jaký byl. 25Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, kdo se nestane zapomnětlivým posluchačem, nýbrž činitelem skutku, ten bude blahoslavený ve svém jednání. 26Domnívá-li se někdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame své srdce; jeho zbožnost je marná. 27Zbožnost čistá a neposkvrněná před Bohem a Otcem je toto: navštěvovat sirotky a vdovy v jejich soužení a zachovávat se neposkvrněným od světa. Jk 1:22-27
Joske
5Ďábel ho vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa 6a řekl mu: „Všechnu tuto pravomoc a jejich slávu dám tobě, protože mně je dána, a komukoli chci, tomu ji dám. 7Jestliže se tedy ty přede mnou pokloníš, všechna bude tvá.“ 8Ježíš mu odpověděl: „Je napsáno: ‚Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘ “ Lk 4:5-8
Když máš takový strach z knížete tohoto …More
5Ďábel ho vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa 6a řekl mu: „Všechnu tuto pravomoc a jejich slávu dám tobě, protože mně je dána, a komukoli chci, tomu ji dám. 7Jestliže se tedy ty přede mnou pokloníš, všechna bude tvá.“ 8Ježíš mu odpověděl: „Je napsáno: ‚Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘ “ Lk 4:5-8
Když máš takový strach z knížete tohoto světa, tak nehřeš! Přestaň lhát a mluv jen pravdu. Zapírat, že tento svět je panstvím Satana je přeci také lhaní. Každý, kdo zná Písmo svaté, ví, že tento svět je Satanovo panství. Satan má moc dávat a brát království.
Kallistratos
Rád bych ještě přilepil jeden odkaz, který stojí za velmi pozorné přečtení: www.pastorace.cz/tematicke-texty/satanova-moc-to…
Kallistratos
Svět není v žádném případě satanovo panství. Takové úvahy plynou často z nepochopení Božího slova, chybné či nedostatečné interpretace a především z nepochopení Boží lásky. Leckdy se lidé dopouštějí jakýchsi pseudoscholastických dedukcí uchopit neuchopitelná Boží tajemství a vkládají je do časově omezených forem poznání. Vždy to bude překonáno časem a především Bohem samotným :) Moudrost před …More
Svět není v žádném případě satanovo panství. Takové úvahy plynou často z nepochopení Božího slova, chybné či nedostatečné interpretace a především z nepochopení Boží lásky. Leckdy se lidé dopouštějí jakýchsi pseudoscholastických dedukcí uchopit neuchopitelná Boží tajemství a vkládají je do časově omezených forem poznání. Vždy to bude překonáno časem a především Bohem samotným :) Moudrost před Hospodinem tkví v něčem jiném, než v jakýchsi personalizovaných paradigmatech. Buďme moudří a opatrní v hodnocení a výkladu Božího slova. 😊
Joske
Víme, že jsme z Boha a celý svět leží v tom Zlém. 1J 5:19
Svět je Satanovo panství. Satan rozdává vládu nad královstvími těm, kteří se mu klaní. Služebníci Satana povolují nebo zakazují náboženské společnosti podle jednoduchého klíče. Povoleny jsou pouze takové společnosti, které odvádí své členy od Boha. Satanova matrice zotročuje člověka do té míry, že věří Satanovým lžím a nevěří Božímu Slovu. …More
Víme, že jsme z Boha a celý svět leží v tom Zlém. 1J 5:19
Svět je Satanovo panství. Satan rozdává vládu nad královstvími těm, kteří se mu klaní. Služebníci Satana povolují nebo zakazují náboženské společnosti podle jednoduchého klíče. Povoleny jsou pouze takové společnosti, které odvádí své členy od Boha. Satanova matrice zotročuje člověka do té míry, že věří Satanovým lžím a nevěří Božímu Slovu.
Boží Slovo nelze zničit. Stále volá omámené spáče v Satanově matrici, aby se probudili z těžkého spánku.
8Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla — 9ovoce světla je ve veškeré dobrotě, spravedlnosti a pravdě — 10zkoumejte, co se líbí Pánu, 11a nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy, spíše je usvědčujte. 12Neboť o tom, co se u nich vskrytu děje, je hanba i mluvit. 13Ale všechno, co je světlem usvědčováno, je zjevováno, 14neboť všechno, co je zjevováno, je světlo. Proto praví: ‚Probuď se ty, kdo spíš, a vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.‘ Ef 5:8-14
Samson1
Odkdy může zasahovat císař tam, kde je to Boží a dává se Bohu. 😡
Joske
Od doby, kdy mocní páni říše římské začlenili křesťanství mezi další státem povolená náboženství. Samozřejmě si (původně) Ježíšovo učení přizpůsobili podle svého. Skutečný následovník Ježíše je totiž všemu lidskému zřízení nebezpečný.
Žiješ ve státním zřízení, které má moc povolovat a zakazovat náboženské společnosti. Je ŘKC státem povolená? Víme, že je. Pak se nemůže nikdo divit, že může být …More
Od doby, kdy mocní páni říše římské začlenili křesťanství mezi další státem povolená náboženství. Samozřejmě si (původně) Ježíšovo učení přizpůsobili podle svého. Skutečný následovník Ježíše je totiž všemu lidskému zřízení nebezpečný.
Žiješ ve státním zřízení, které má moc povolovat a zakazovat náboženské společnosti. Je ŘKC státem povolená? Víme, že je. Pak se nemůže nikdo divit, že může být státem i různě omezována nebo dokonce zakázána.
Samson1
No ale to nic nemění na tom, že co císařovo císaři a co Božího Bohu. Takže já dnes přijímmal do úst a v kleče. Ono je lepší poslouchat Boha a ne lidi. Způsob přijímání v tradiční mši je předepsán Bulou a Tridentským koncilem a nikdo na světě to nemá právo měnit. Dokonce ani pastorační koncil, natož stát a nebo biskupská konference.
Joske
Ježíšův výrok se vztahuje k něčemu jinému, než k zasahování státní moci do věcí státem povolené náboženské společnosti.
24„Proč mne zkoušíte? Ukažte mi denár! Čí má obraz a nápis?“ Oni řekli: „Císařův.“ 25On jim řekl: „Odevzdejte tedy to, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“ Lk 20:24-25
Samson1
V tom je Ježíš nachytal, že porušují Boží zákon, protože Císař se považoval za Boha a oni jeho zákonu dali přednost před zákonem Božím.