Kos
307

Jak się zbawić cz.2 - wypełnianie Woli Bożej.

Jezus Chrystus jest jedynym danym nam Zbawicielem.
"Panie Jezu poprzez swoją męczeńską śmierć na krzyżu zbaw nas Boże".

Wszyscy w Niebie i dusze w czyśćcu swoją wolę mają podporządkowaną Bogu.
Szatan odmówił służenia Bogu, wypełniania Jego Woli i został ukarany piekłem – wiecznym nieopisanie wielkim cierpieniem ale i nawet w piekle musi Wolę Bożą wykonywać – wbrew swojej woli.

My tu na ziemi mamy jeszcze wybór – możemy być jako aniołowie – służyć Bogu.

Jak? … Codziennie dokonujemy dziesiątki decyzji tak jakby Boga nie było! To musi się zmienić, każdą decyzję trzeba zanurzyć w Bogu i prośmy zawsze Ducha Świętego, Anioła stróża, naszych św. patronów o pomoc.

- Kierujmy się miłością a nie popełnimy błędu.

- Nie uciekajmy od cierpienia krzyża danego nam od Boga, Jego Wolą – jest ono niezbędne dla naszego Zbawienia. Lepiej jest odcierpieć swoje grzechy tu na ziemi niż o wiele bardziej w czyśćcu lub (nie daj Boże) w piekle.

Zrezygnujmy całkowicie z własnej woli – oddajmy ją Bogu.

Służenie Bogu daje wolność, sobie – coraz głębsze zniewolenie.

Wolą Boga jest abyśmy wszyscy poszli do Nieba.
Uszanujmy Wolę Boga. Przestrzegajmy Jego Przykazania - wszystkie.
Króluj nam Chryste