Clicks580
POHENIX
2

dobry pasterz daje życie swoje za owce

Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; /najemnik ucieka/ dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je /potem/ znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca".

J 10, 11-18

Ja owca...

Ewangelia Jana o Dobrym Pasterzu ma bardziej niż przeciętny wydźwięk. Założenie jest jasne, dobry pasterz daje życie swoje za owce, nie tylko że w takim stopniu jak Najlepszy Pasterz Chrystus, ale także swoje życie jako wierny duszpasterz, kapłan, ksiądz, hierarcha, który poświęca całe swoje życie, w razie choroby owieczki , np codvid dać jej sakramenty z narażeniem życia,będzie z tego rozliczony. Wiemy też kim jest najemnik...kiedy zbliża się niebezpieczeństwo, będzie kombinował jak w najmniejszym stopniu nie ponieść uszczerbku na swoim zdrowiu, a jak pojawi się dyskomfort, strach przed sankcjami ze strony "wilków tego świata", daje dyla i nawet nie ogląda się za siebie...lub dostosowuje się do POPRAWNOŚCI POLITYCZNEJ wilków, by wnieść swoje materialne korzyści, ODCINA SIĘ OD OWIEC , ALE PODAJE NR KONTA I PROSI O DADKI ZA NIC.Gdy dobry pasterz widzi wilka walczy za owce , lub je ostrzega nagania do zagrody, za chora idzie kilometrami by ja przywieźć do owczarni najemnik ucieka, lub sam stosuje owce jako tarcze ochronna przed wilkiem. Módlmy się o dobrych pasterzy którzy w potrzebie , chorobie nas nie opuszcza, lecz z poświęceniem życia JAK DOBRY PASTERZY UDZIEL NAM OSTATNICH SAKRAMENTÓW
POHENIX
Ks.prof.dr.hab. Stanisław Koczwara. O sromocie zamykania kościołów za zgodą niegodnych biskupów.
https://youtu.be/HPJybPUsBes
25 minut.
==================

Idziecie na bój!
Obudźcie się kapłani, nie bądźcie niewolnikami.
Nie pozwólmy, by wiara chrześcijańska przebywała w Kościele jak w obcym kraju!
Zapytajcie Ducha Świętego, nie władzy laickiej !
Wstyd mi, że należę do hierarchii Kościoła, …
More
Ks.prof.dr.hab. Stanisław Koczwara. O sromocie zamykania kościołów za zgodą niegodnych biskupów.
https://youtu.be/HPJybPUsBes
25 minut.
==================

Idziecie na bój!
Obudźcie się kapłani, nie bądźcie niewolnikami.
Nie pozwólmy, by wiara chrześcijańska przebywała w Kościele jak w obcym kraju!
Zapytajcie Ducha Świętego, nie władzy laickiej !
Wstyd mi, że należę do hierarchii Kościoła, która w wielu przypadkach zdradziła Chrystusa.
Za co przefrymarczyli??

NIE BÓJ SIĘ PRZYJŚĆ DO ŚWIĄTYNI CHRYSTUSA!!
========================

Koniecznie trzeba wysłuchać , co najmniej dwukrotnie. MD
WYKLĘTY
Od czasu św Stefana kardynała Wyszyńskiego I św Jerzego Popiełuszki czasy dobrych pasterzy skończyły się w tym kraju. Następców przejął złoty cielec.