dobry pasterz daje życie swoje za owce

Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza …
POHENIX
Ks.prof.dr.hab. Stanisław Koczwara. O sromocie zamykania kościołów za zgodą niegodnych biskupów.
https://youtu.be/HPJybPUsBes
25 minut.
==================

Idziecie na bój!
Obudźcie się kapłani, nie bądźcie niewolnikami.
Nie pozwólmy, by wiara chrześcijańska przebywała w Kościele jak w obcym kraju!
Zapytajcie Ducha Świętego, nie władzy laickiej !
Wstyd mi, że należę do hierarchii Kościoła, …
More
Ks.prof.dr.hab. Stanisław Koczwara. O sromocie zamykania kościołów za zgodą niegodnych biskupów.
https://youtu.be/HPJybPUsBes
25 minut.
==================

Idziecie na bój!
Obudźcie się kapłani, nie bądźcie niewolnikami.
Nie pozwólmy, by wiara chrześcijańska przebywała w Kościele jak w obcym kraju!
Zapytajcie Ducha Świętego, nie władzy laickiej !
Wstyd mi, że należę do hierarchii Kościoła, która w wielu przypadkach zdradziła Chrystusa.
Za co przefrymarczyli??

NIE BÓJ SIĘ PRZYJŚĆ DO ŚWIĄTYNI CHRYSTUSA!!
========================

Koniecznie trzeba wysłuchać , co najmniej dwukrotnie. MD
WYKLĘTY
Od czasu św Stefana kardynała Wyszyńskiego I św Jerzego Popiełuszki czasy dobrych pasterzy skończyły się w tym kraju. Następców przejął złoty cielec.