„Nik nemôže kupovať alebo predávať...“ Zjv 13,17

Začal som Slovom Božím a budem ním pokračovať: „Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám“ Zjv 2,7.11.17. Čo hovorí Duch, to sa dozvieš v Božom Slove, ak ho čítaš tak, ako bolo napísané. Lebo ONO nie je slovo ľudské, ale -aké naozaj je – Slovo Božie“, a ONO má pôsobiť v nás veriacich. 1 Sol 2,13.
Lenže dnes je obrovský problém v správnom počúvaní a správnom pochopení Slova „Kto to môže pochopiť, nech pochopí“ Mt 19,12. Sv. apoštol Pavol hovorí „ Živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha, sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať“ 1 Kor 2,14.
Čo sa stalo s ľudstvom? Čo sa stalo so Slovákmi? Aké časy teraz prežívame na Slovensku a aj na celom svete?
Nie náhodne som začal so Zjavením apoštola Jána, že „nik nemôže kupovať, alebo predávať...“
Či to nevidíš, milý čitateľ, že sa už čiastočne napĺňajú proroctvá Písma? Či to dennodenne nezakusuješ, že ťa už ako neslobodného, bez rúška, testu, neskôr očkovania, pomaly nevpustia ani do obchodu, potravín, úradu, na vyšetrenie? A ľudia, čo sú jedni z nás, ťa budú upozorňovať, napomínať a šikanovať: „založte si rúško, dajte si ho na nos, vaše rúško nespĺňa parametre. Dopravná polícia stresuje vodičov a nezákonne pýta od teba potvrdenie o negatívnom teste...“ Dennodenné šikanovanie a teror, obmedzovanie slobody pohybu, uzavretie celého národa do vlastných domovov, ako do väzníc, zákaz vychádzania, zákaz stretávania... A to na svete boli v minulosti horšie pandémie a neboli takéto tvrdé opatrenia so záberom na celý svet!
Čo sa to stalo s nami, s ľudskosťou, s pochopením, so súcitom jeden k druhému? Človek človeku je vlkom. Covidové gestapo číha na každom kroku aj v uniforme, aj v radoch vlastných občanov... Mt 10, 21: „Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život.“
Nevidíš, že sa už začínajú napĺňať Slová Písma, že ak nebudeš mať to, čo ti nadiktuje fašistická garnitúra, zapredaná vláda (odvolaním sa na pandémiu, ktorú sami cez farmaloby vyvolali...), tak už za chvíľu nebudeš môcť si nakúpiť ani potraviny???? A to nehovorím o základných ľudských potrebách, ako je oblečenie, obuv, základné vyšetrenie, bežné operácie a zákroky. Všetko je podmienené TESTOM! Nikde sa bez neho už nedostaneš!
Tieto obmedzenia sa samozrejme dotknú najviac tých, ktorí odhalili podvod s Covidom, nepodriadili sa mu a vedia, že rúška nám škodia, že očkovanie je veľmi nebezpečné a že Covid pandémia bola umelo vytvorená na zotročenie celého ľudstva. Pre tých ale, ktorí zohli chrbát, ktorí idú ako ovce na porážku a testujú sa každý týždeň a už sa nechávajú aj očkovať, tak tí zatiaľ a dočasne v tom nemajú problém. Zatiaľ. Myslia si, že keď poslúchli toto pekelné gestapo, tak budú slobodní... Ale to je veľký omyl. l!!! Takto sa z Vás, ktorí ste zo strachu pred stratou práce a iných výhod poslúchli, stali novodobí otroci!
Prečo toto hovorím? Lebo približuje sa čas konca tohto viditeľného sveta. Toto všetko sa deje aj preto, lebo katolícka cirkevná hierarchia odpadla od pravej viery v Ježiša Krista, vpustila vlkov do stáda a zradila svoj ľud. Odpad nevesty Kristovej, ktorá sa stala neviestkou Antikrista! .
No ty mi možno chceš povedať, že čo tu píšem, je škoda času. Veď vlastne nič sa zvláštne nedeje, lebo toto tu už bolo. Ja predsa môžem ďalej kupovať, predávať, stavať, sadiť, ženiť sa, vydávať, ja môžem robiť všetko to, čo v minulosti.
Tak pre teba má Ježiš toto Slovo v Lk 17,28 „Podobne ako to bolo za dní Lota: ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali, ale v deň, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili.“
Na záver ukončím môj príspevok Slovom z knihy proroka Izaiáša prvá kapitola, a posúď sám, či sa to podobá aj na túto dobu:
2 Čujte, nebesá, počúvaj, zem, lebo Pán hovorí: "Synov som vychoval (biskupov, kardinálov, kňazov, kresťanský ľud) a vyvýšil, oni sa mi však spreneverili. 3 Vôl si pozná gazdu a osol jasle svojho pána; Izrael nepozná ( dnes celá katolícka hierarchia, skoro všetci katolíci), môj ľud nepochopí." 4 Beda hriešnemu národu, ľudu s ťažkou vinou, plemenu zločincov, synom skazeným. Opustili Pána (Ježiša a jeho Slovo), zhrdli Svätým Izraela, odcudzili sa. 5 Kde vás ešte udrieť, (pre tento odpad od pravej Viery už prichádzajú od Boha zaslúžené tresty) keď sa ďalej búrite: celá hlava je nezdravá a celé srdce choré. 6 Od päty po temä nič na ňom celého: puchlina a jazva a rana čerstvá, nevytlačená, neobviazaná a nezmäkčená olejom. 7 Vaša krajina je púšťou (tou duchovnou, mnohí "kresťania" už nemajú Ducha Svätého), vaše mestá vypálené ohňom. Vaša pôda? - pred očami vám ju zožierajú cudzinci (invázia migrantov, okrádanie ľudu aj o majetky aj o to posledné, čo im v biede ostalo) , je púšťou, skazená od cudzincov. 8 Dcéra Sion zostala ako búdka vo vinici, sťa kolibka na uhorkovisku, ako obliehané mesto. 9 Keby nám Pán zástupov nebol ponechal zvyšok (to je veľmi malé stádo skutočných kresťanov, oddelených od katolíckej neviestky antikrista, ktorí ostali verní apoštolskej náuke a Písmu), boli by sme ako Sodoma, Gomore by sme sa podobali.

BOHOSLUŽBY BEZ SPRAVODLIVOSTI
10
Čujte slovo Pánovo, kniežatá sodomské (to je odpadnutá celá katolícka hierarchia, „pravoverní“ sektári, heretici, liberálni teológovia, modloslužobníci v ekumenizme), počúvaj zákon nášho Boha, ľud gomorský (to sú všetci vladári, králi, panovníci, vrahovia, homosexuáli, pedofili, zvrátenci, ktorí ovládajú tento svet...)! 11 "Načo mi množstvo vašich obetí? - hovorí Pán. Nasýtený som zápalmi baranov a tukom kŕmnych teliec; v krvi býčkov, baránkov a capov nemám zaľúbenie. 12 Keď prichádzate vidieť moju tvár, ktože to žiada od vás rozšliapavať mi nádvoria? 13 Neprinášajte viac márnu obetu (obety už skončili, kostoly sú prázdne z dopustenia Božieho, už sa neslávi platne Eucharistia), ona je mi dymom ošklivým. Novmesiac a sobota a slávne zhromaždenia? Neznesiem hriech (odpad od viery v Ježiša, zradný ekumenizmus s pohanmi, kolaborácia s mocnými tohto sveta...) a slávnosť! 14 Vaše novmesiace a sviatky nenávidí moja duša, stali sa mi bremenom, zunoval som znášať ich (na najväčšie sviatky máme lockdowny, do kostola sa nesmie, ale do hypermarketov zatiaľ áno). 15 Aj keď rozprestierate dlane (špeciálne modlitby bludárov, heretikov, odpadnutých kresťanov, kresťanských sektárov), odvrátim oči od vás; a keď aj hromadíte modlitby, ja ich nevyslyším, veď vaše ruky sú plné krvi (zrada celej Pravdy Evanjelia, zrada Ježiša Krista).
apredsasatoci
A vychladla v ľuďoch láska!