Clicks1.8K
Daniel_111
17
Sv. Matróna Moskevská - osmý pilíř pravoslavné církve. Učednice sv. Matróny Antonina Malachova zveřejnila proroctví, které jí řekla před smrtí 2.5.1952. Sv. Matrona řekla: Nezabývejte se světskými …More
Sv. Matróna Moskevská - osmý pilíř pravoslavné církve.

Učednice sv. Matróny Antonina Malachova zveřejnila proroctví, které jí řekla před smrtí 2.5.1952. Sv. Matrona řekla: Nezabývejte se světskými záležitostmi, modlete se, neboť tak hrozné věci vás čekají.
Libor Halik
Upřesňuji. Věřím proroctvím svatých. Problém je zdroj z televize ovládané klany Rothschildů a Rockefellerů, a to i v Rusku. V TV se lže víc než jinde a nejvíc ve zprávách. V TV nahrávce mniška na mikrofon neříká datum 2017, že tehdy zemřou lidi bez války hromadně. Datum 2017 říkají televizní vypravěči a ne při rozhovoru s mniškou. Všimněme si detailů.
Stylita shares this
17
Tři dny tmy.

Jen Bůh zná budoucnost a lidé, kterým to dal dobrý Bůh jako dar.
Hospodine smiluj se nad námi, hříšným lidstvem.
pšenka
pšenka
rok 1950 pro vyhlášení onoho dogmatu je maximálně podezřelý, v době před a v době
po se začala množit "zjevení" nevídaně...
😲

Rybky to nevyřeší.
3 more comments from pšenka
pšenka
mike - teď se dovídám, že toto dogma bylo vyhlášeno r.1950, žila jsem v omylu, že je to společné dílo i katolické pravoslavné církve před rozdělením.

Dogma o nanebevzetí Panny Marie

Mateo Cerezo, Nanebevzetí Mariino, kolem 1650.
Dogma o nanebevzetí Panny Marie bylo vyhlášeno papežem Piem XII. dne 1. listopadu 1950 apoštolskou konstitucí Munificentissimus Deus. Praví se v ní, že „…More
mike - teď se dovídám, že toto dogma bylo vyhlášeno r.1950, žila jsem v omylu, že je to společné dílo i katolické pravoslavné církve před rozdělením.

Dogma o nanebevzetí Panny Marie

Mateo Cerezo, Nanebevzetí Mariino, kolem 1650.
Dogma o nanebevzetí Panny Marie bylo vyhlášeno papežem Piem XII. dne 1. listopadu 1950 apoštolskou konstitucí Munificentissimus Deus. Praví se v ní, že „Neposkvrněná, vždy panenská Matka Boží Maria byla po dokončení běhu pozemského života s tělem i duší vzata do nebeské slávy.“ Toto dogma nic neříká o tom, zda Panna Maria zemřela a byla hned vzkříšena, nebo byla vzata do nebeské slávy bez porušení smrti. V každém případě však její přítomnost v nebi s tělem i duší je v katolické víře předobrazem a zárukou přítomnosti církve ve společenství Nejsvětější Trojice a našeho pozemského putování. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie katolická církev slaví 15. srpna.
Toto přesvědčení je dogmatem katolické církve, je však (nikoliv však jako dogma) značně rozšířeno i v řadách věřících pravoslavných církví. Naproti tomu drtivá většina protestantských denominací je odmítá, neboť o tělesném nanebevzetí Panny Marie se Bible nikde nezmiňuje.
cs.wikipedia.org/wiki/Dogma_o_nanebev…
pšenka
Mike - "Od Mariina nanebevzetí se bez její aktuální přímluvy, neuděluje lidem žádná
milost".
Tak zní dogma. Nic to na věci nemění, že Maria je oslavená církev se všemi,
kteří následovali Beránka je Jeho nevěstou.
Když se pšenka modlí o přímluvu k Panně Marii modlí se k oslavené církvi.

I Dan MOhler je její milovaný syn tomu věř. 👏
Dan Mohler - Christianity is about transformation
pšenka
Sv. Matrona řekla: Nezabývejte se světskými záležitostmi, modlete se, neboť tak hrozné věci vás čekají.

🙏
Libor Halik
Po 10.min 30. sec do 13.min poslední proroctví pravoslavné sv. Matrony Moskevské je o roku 2017, kdy ne válkou, ale nadpřirozeným zásahem bude večer zeměkoule vypadat jako hřbitov lidí. Pak ráno bude teprve obnovena morálka. (L: to je podobné jako proroctví katolické blahoslavené Taigi a sv. stigmatizovaného P. Pia o 3 smrtonosných dnech tmy a pak obnově morálky a křesťanské víry. To má nastat …More
Po 10.min 30. sec do 13.min poslední proroctví pravoslavné sv. Matrony Moskevské je o roku 2017, kdy ne válkou, ale nadpřirozeným zásahem bude večer zeměkoule vypadat jako hřbitov lidí. Pak ráno bude teprve obnovena morálka. (L: to je podobné jako proroctví katolické blahoslavené Taigi a sv. stigmatizovaného P. Pia o 3 smrtonosných dnech tmy a pak obnově morálky a křesťanské víry. To má nastat dle blah. Taigi až /po nepokání-viz Zjevení 9,20/ po 3.světové válce)