Clicks2.3K
POHENIX
4

ŚW MATKA TERESA .KOMUNIA ŚWIĘTA NA RĘKA, JEST GORSZA OD GRZECHU ABORCJI

kto przyjmuje komunie ŚW NA RĘKĘ POPEŁNIA ŚWIĘTOKRADZTWO
Pinochet
Elkam i Marcin.D zaraz napiszą, że to zła kobieta była. Oto co robi z ludźmi mutacja głupoty.
przeciwherezjom
i ksiądz Wacula
przeciwherezjom
A, u Elkam to wyjątek. Ona jest przeciw "komunii na reke"