pokorny
247

Napriek kríze povolaní prišlo vo Francúzsku k oživeniu misijných povolaní

P:3, 05. 10. 2017 11:26, ZAH
(www.tkkbs.sk/view.php)
Francúzsko 5. októbra (RV) Napriek ťažkej kríze kňazských povolaní dochádza vo Francúzsku v posledných rokoch k oživeniu misijných povolaní. Na sviatok sv. Terézie z Lisieux, patrónky misií, bolo v Paríži vyslaných do ázijských krajín sedem kňazov zo Združenia zahraničných misií. Niečo podobné sa nestalo už pol storočia. “To Pán Boh povoláva na svoje misie,” hovorí predstavený tejto kňazskej spoločnosti P. Gilles Reithinger.

“To je na tom najdôležitejšie. Mladí ľudia ale otvárajú svoje srdce Pánovmu hlasu vďaka skúsenostiam s misijného dobrovoľníctva. Na obdobie od troch mesiacov do troch rokov sa odchádzajú venovať nejakému misijnému programu. Venujú svoje profesné a osobné schopnosti službe Pánu Bohu. To všetko prebieha pod dohľadom našich misionárov, ale tiež kňazov a biskupov z misijných krajín. Práve v týchto situáciách mladí otvárajú svoje srdcia a počúvajú hlas povolania. A po tejto skúsenosti z terénu sa sami pýtajú: Prečo by som tiež ja nemohol ísť touto cestou. Odpovedajú na povolanie, začínajú formáciu, vstupujú do seminárov a dospievajú k chvíli, kedy Cirkev ich povolanie potvrdí a posiela ich na misie.”

Kňazi zo Združenia zahraničných misií odchádzajú z Franúczska na celý život. Odchádzajú do krajiny, ktorú si sami nevybrali, ale ktorá im bola pridelená pri diakonskom svätení. V nedeľu rozoslaní francúzski misionári odišli do Barmy, Kambodže, Laosu a Singapuru.

( TK KBS, RV; ml )20171005024