Clicks65
vi.news

Đức Hồng Y Burke: Thật "khó khăn" để phủ nhận rằng Benedict đã từ chức

Để chống lại những nghi ngờ rộng rãi về tính hợp lệ của việc từ chức của Benedict XVI, LifeSiteNews.com đã nói chuyện vào ngày 14 tháng 2 với Hồng Y Burke.

Nguồn gốc của những nghi ngờ là chính Benedict. Ông đề nghị trong lá thư thoái vị của mình rằng ông đã từ chức khỏi chức vụ trưởng giáo chứ không phải là tam ngôi của mình. Trong buổi tổng khán triều cuối cùng của mình (tháng 2 năm 2013), ông nói thêm rằng qua cuộc bầu cử của mình, "Tôi đã liên kết luôn luôn và mãi mãi với Đức Chúa" và việc ông từ chức khỏi "hoạt động tích cực của Bộ Mục vụ" sẽ không làm mất đi hiệu lực của việc này.

Nhưng đối với Hồng Y Burke, sẽ rất "khó khăn" để nói rằng sự từ chức của Benedict XVI là vô hiệu, vì chức vụ và trách nhiệm của giáo hoàng là không thể tách rời và tài liệu từ chức của Benedict sử dụng tam ngôitrưởng giáo để thay thế cho nhau.

Burke gọi các tuyên bố của Benedict, là "đáng lo ngại" và "sai lầm về quan niệm", nhưng, "Thật rõ ràng từ tuyên bố rằng ông đang từ bỏ tam ngôi."

Đức hồng y nói thêm rằng Giáo hội sẽ trở nên "mất ổn định hoàn toàn" nếu người ta không thể phụ thuộc vào những hành vi pháp lý nhất định mang lại hiệu quả.

Tuy nhiên, đối với Burke, thậ có nhiều vấn đề về mặt pháp lý và thần học khi cựu giáo hoàng vẫn sử dụng danh hiệu giáo hoàng và trang phục giáo hoàng.

Hình ảnh: Raymond Burke, #newsMmvhwytjkt