Clicks40
tr.news

Pagan Rahibeler: Hristiyan Olmak İsteyen Yerliler, Francis'in Kilisesi'nden Uzak Durmalı

Kolombiya'da kurulan ve Amazon bölgesinde aktif olarak çalışan Pak Meryem ve Siena'lı Azize Katerina Misyonerleri rahibe cemaati (“Lauritas”) internet sitesinde “Yerli Pastoral” hakkında bir bölüm hazırladı.

“Yerli” kelimesini, [Katolik] yerlilerin “kendi dinlerine ve kendi teolojilerine" sahip olduklarını ve “manevi dünyalarının çok zengin” olduğunu vurgulayarak “putperest” kelimesi ile eş anlamlı olarak kullanıyorlar.

Bu dünyanın, diye devam eden metinde, yerlilere “iyiyle kötülük arasındaki dengeyi sağladığını” ve “tanrılarla” “gerekli bağlantıları” sunduğunu dile getiriyor.

Amazon putperestliği Kutsal Yazma ile kıyaslanıyor, “Eski Ahit'e sahip olduğumuz için, yerli halkların tarihi ve [pagan] dini var”.

Okuyucuya, “toprağın Yerlilerin İncil'i” olduğu söyleniyor. Bu nedenle, yerliler, Tanrı'nın varlığını “doğada ve yeryüzünde” hissederler.

Başka bir deyişle: Hristiyan bir hayat yaşamak isteyen yerliler, Francis Kilisesi pagan sanrılarında kaybolduğu için Pentikostallere katılmaktan başka bir seçeneğe sahip değildir.

#newsOrpfsqugsv