Clicks142

Proroctvo, zbierajú informácie pre čas zrady

Proroctvo, zbierajú informácie pre čas zrady - 19. augusta 2021 - od Ježiša, zdieľané sestrou Barborou

Písmo: Daniel 7:21 A hľadiac videl som, že ten roh viedol vojnu so svätými a premáhal ich, 22 až prišiel Starodávny dní, a súd bol daný svätým Najvyššieho, a prišiel čas, keď svätí prevzali kráľovstvo.

Slovo z 19. augusta 2021: Prenasledovanie prichádza ku svätým Najvyššieho. Je to napísané, PRIPRAVTE SA! Ak prenasledovali Mňa, budú prenasledovať vás. Klamú a čakajú. Monitorujú vašu reč. Sledujú vaše činy. Poznajú vašu rodinu i priateľov. Zbierajú informácie o vás pre čas zrady.

Vyhľadajú si vás a nájdu vás. Vaše práva budú odstrihnuté. Mnohí budú zabití alebo vložení do väzeňských táborov. Žijú teraz medzi vami. Čakajú na príležitosť udrieť. Rodiny budú rozlúčené.

Ježiš Kristus sa čoskoro vráti, presne ako odišiel. Bude vás posilňovať v čase rozhodnutia. Vloží slová do vašich úst. Zradcovia sú vo vašom dome - Judášovia.

Prichádza Čas prenasledovania kresťanov, aký nebol nikdy predtým vídať na zemi. Mnohí budú sťatí pre Moje meno. Nový svet povstane vo tme.

Hľadajte Ma - JA SOM SVETLO!!! Majte vieru a verte, že JA SOM vždy s vami! Tí ktorí vydržia do konca, budú spasení!

youtube.com/watch?v=feZ9ow6ix14
Public domain