Sobory dogmatyczne też zawierały błędy...

Poniżej znajduje się jeden z niezaprzeczalnych dowodów. Sobór Florencki nauczał: Szóstym sakramentem są święcenia. Materią jego jest to, co się [kandydatowi] podaje, aby mu udzielić święceń. Prezbi…
m.rekinek
Polecam najnowszy wykład ks. Murzinskiego w obronie godnego przyjmowania komunii świętej oraz o zmianie słów konsekracji zatwierdzonych przez Franciszka "Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie." - ks. dr Paweł Murziński.