Kto jest właścicielem świata? – „Najlepszy dokument w historii!”

MONOPOL : Kto jest właścicielem świata? – „Najlepszy dokument w historii!” Dlaczego dzieje się obecnie to co się dzieje? Dlaczego „Nasi” rządzący …
Don Mac
Bizantyjska strategia geopolityczna na wschodzie. Czego nie widzi NATO?
Bizantyjska strategia geopolityczna na wschodzie. Czego nie widzi NATO?