Janko333
31.7K
Mária Jana Krištofovičová shares this
177
Otakar Holzmann shares this
1335
Obrana katolíckej Cirkvi shares this
22