Unam Sanctam SK
Ten citát zo Slobodomurárskeho bulletinu (Masonic Bulletin), ktorý obsahuje chválu encykliky Pacem et terris ako slobodomurárskeho dokumentu, ktorý "ráznym vyjadrením slobodomurárskej doktríny", je od oficiálneho hovorcu Najvyššej rady 33. stupňa starobylého a uznávaného škótskeho rítu slobodomurárov pre slobodomurársky okres Spojených štátov mexických nachádzajúcej sa na [ulici] Lucerna 56, …More
Ten citát zo Slobodomurárskeho bulletinu (Masonic Bulletin), ktorý obsahuje chválu encykliky Pacem et terris ako slobodomurárskeho dokumentu, ktorý "ráznym vyjadrením slobodomurárskej doktríny", je od oficiálneho hovorcu Najvyššej rady 33. stupňa starobylého a uznávaného škótskeho rítu slobodomurárov pre slobodomurársky okres Spojených štátov mexických nachádzajúcej sa na [ulici] Lucerna 56, Mexiko, D.F. (ročník 18, č. 220, máj 1963); zdroj: Fr. Joaquin Arriaga, The New Montinian Church, pp. 147-148.