Posoborowe absurdy
Taka ma być postawa księdza. Nie ważne czy z Indultu, FSSPX, Novus Ordo . To prawdziwa mowa księdza - katolicka