Clicks735

ZOSTÚPI Z NEBA KRÁSNA PANI.

Laudetur Iesus Christus.

Carbonia 03-06-2020

Zostúpi z Neba Krásna Pani.

Zostúpi z Neba Krásna Pani, Kráľovná Neba i Zeme!

Hľa tu som, zostupujem z Neba, aby som sa zjednotila s vami v tejto pekelnej bitke proti Satanovi.
Čoskoro sa to udeje, nebo sa zatemní a búrka bude zúrivá.


Hľaďte s láskavými očami, žehnajte Nebo a Zem, buďte apoštolmi v tomto čase, ohlasovateľmi príchodu Pána Ježiša Krista.

Svetlá tohto sveta sa chystajú zhasnúť, aby urobili miesto pravému Svetlu, tomu z Neba.

Hľa, Otec znova pošle Syna, aby ohlásil koniec tejto éry, a začiatok nových čias lásky, v nekonečnom šťastí.

Vzbudím svätých synov a vyhlásim nový život vo svätosti a láske.
Neochvejne verte týmto Mojím slovám a uplatňujte dary lásky, zjednotení v modlitbe, buďte blízko Márie, Tej, ktorá zavŕši Satanovu porážku.

Hlas, ktorý čoskoro pocítite vo svojich srdciach, bude hlas Ježiša, On vami otrasie a oznámi vám svoj návrat.

Budete krajší než slnko a budete žiariť Láskou. S dôrazom prídem žiadať lásku a darovať lásku. Som váš Otec, som vaša Matka, som váš starší Brat, som úprimný Priateľ.

Oddajte sa Mi, proste o odpustenie hriechov tohoto ľudstva a volajte k obráteniu tých, čo ešte tápajú v tme.
Nebudem meškať, aby som ukázal znamenie, ktoré zatrasie dušami ľudí.

Ako náhle uvidím viac obrátení, zahrmí mocne Môj hlas a ohlásim koniec tohto perverzného sveta.

Satan triumfuje vo svojom pláne, ale vie, že jeho pád už prišiel, pretože Ja som Syn Človeka, Boh Stvoriteľ, Boh Večnej Lásky.

Nemôžu synovia Lucifera premôcť synov Boha, Boha Živého. Všetko pokračuje podľa Božích plánov, ktorý je v očakávaní, aby objal svojich vyvolených.

Riadený Mnou, budú silní v boji a víťazní vo Víťaznom.
Som rozhodnutý zasiahnuť teraz, nebude už iný čas!

Svet prisahal vernosť Satanovi, nemôžem už viac čakať, nedovolím, aby moji synovia boli mučení Luciferom.

Nebeské mocnosti, už otriasajú dušami neveriacich, všetko sa rozpúta z nenazdania. Zatiaľ čo človek ide za svojimi pozemskými projektmi, ajhľa ja ho zastavím.

Život na tejto Zemi sa skončí tu s týmto Mojím zásahom. Všetko pretvorím a všetko sa vráti ku Mne. Mojím samotným svetlom bude žiariť môj nový ľud a Zem bude plodiť dobré veci.
Neznepokojujte vaše duše, buďte pevne ukotvený vo Mne, dôverujúc, že Ja ako Otec a Matka vám prídem na pomoc, nič zlé sa vám nestane,..je napísané!

Nestraťte orientáciu deti moje, buďte zjednotený stále viac a viac ku Mne, hľa váš šťastný okamih na začatie bitky, ako praví Ježišovi apoštoli, apoštoli posledných časov.