Nina Rajtíková
Ďakujem dôstojný p. Trstenský, za všetkých kresťanov oddaných Kristovi.
ekans
bez odezvy