Clicks106
hr.news

Liječnik Jérôme Lejeune na putu do svetosti

Franjo je 21. siječnja prepoznao herojske vrline francuskog genetičara Jérômea Lejeunea (+1994.) što otvara vrata Lejeuneovoj beatifikaciji.

Lejeune je 1958. godine otkrio da je Downov sindrom uzrokovan dodatnom kopijom 21. kromosoma. Činjenica da je ovo otkriće korišteno za ubijanje hendikepirane djece bila je uznemirujuća za Lejeunea i učinila ga aktivnim zagovornikom za život.

Protivio se ubojitom francuskom Veilovom zakonu koji je 1975. godine "dozvolio" pobacivanje francuske djece. Nakon što je primio nagradu Allan, Lejeune je izričito preispitao moral pobačaja, a zatim napisao svojoj supruzi: "Danas sam izgubio svoju Nobelovu nagradu u medicini".

1975. godine Lejeune je upoznao Wandu Poltawsku (99), prijateljicu kasnijeg Ivana Pavla II. koja je upoznala Lejeunea i imenovala ga prvim predsjednikom Papinske akademije za život, a koju je Franjo kasnije pretvorio u njezinu suprotnost.

1997. godine Ivan Pavao II. posjetio je Lejeuneov grob u Châlo-Saint-Marsu.

#newsInnrczbora