„Kto vyzná – Ježiš je Boží Syn, ostáva v ňom Boh a on v Bohu“ 1 Jn 4,15

„Alleluja tebe Ježišu Kriste, alleluja tvojmu menu svätému, alleluja Ježišu, za tie dary a milosti, ktoré plynú zo vzývania Tvojho nádherného svätého MENA! Tebe Ježišu patrí najvyššia úcta, tebe patrí veleba, patrí ti moc, naša pozornosť, sústredenosť v modlitbe, patrí ti Ježišu vyvyšovanie, patrí ti zvelebovanie! Tebe Ježišu patrí poklona, taká istá, ako Otcovi a Duchu svätému! Ty, Ježišu si jeden s Otcom, alleluja! Jn 10,30 .
Môj Ježišu, nechcem robiť pred ľuďmi divadlo, nechcem sa ukazovať, byť v popredí, ukazovať na seba, nechcem sa pretvarovať, byť iný ako v skutočnosti som. Ja chcem ukazovať len a len na Teba, Ježišu! Ty ma svojím menom uchvacuješ k sebe, Otcovi a tvoj Svätý Duch, pri vzývaní tvojho mena prichádza, napĺňa ma, potešuje ma, uzdravuje ma, oslobodzuje, dáva mi svoje dary a milosti potrebné ku spáse. Ježišu, tvoj svätý Duch s radosťou prichádza tam, kde je vzývané tvoje nádherné sväté meno - Ježiš!
Nehanbím sa vzývať ťa a vyznávať tvoje meno Ježiš pred ľuďmi, pred týmto svetom, pred tými, s ktorými sa stretávam, pred mojimi blízkymi!“
Milý čitateľ, ak si uveril Ježišovi, a si kresťan, vzývaj a vyznávaj toto sväté meno Ježiš každý deň. Ak niekomu chceš povedať, že veríš v Boha, že veríš Bohu, tak to ešte nestačí. Dnes sú mnohí, ktorí veria akože v boha, ale nie je to pravý Boh kresťanov, nie je to jediný Boh, v troch osobách - Otec, Syn a Duch Svätý. Môže to byť kľudne modla, či démon, ten boh. Hocikto dnes povie, že verí v boha, ale hanbí sa vyznať Ježiša, lebo Ho nepozná, lebo v Neho neverí, lebo nemá s Ježišom osobný vzťah.
Ale ak ty povieš komukoľvek, že veríš v Ježiša, Božieho Syna, ktorý je rovný Otcovi, ktorý je mesiáš, vykupiteľ, spasiteľ, že veríš Ježišovi všetko, čo povedal a zanechal nám v Biblii, tak tu sa už začne lámať rozhovor a okamžite poznáš, komu verí ten, s ktorých sa rozprávaš. Tu sa začnú odhaľovať skryté úmysly sŕdc.
A práve tým že budeš vyznávať meno Ježiš, bude konať Duch svätý a ten človek sa zamyslí, komu patrí. Možno sa aj zahanbí, možno prehodnotí svoj život.
Ale predovšetkým je isté, že pri vyznávaní mena Ježiš pred ľuďmi, prichádza Božie kráľovstvo (Lk 17,21). Ak tí, ktorí budú počuť toto nádherné sväté meno Ježiš, nebudú v opozícii a budú mať otvorené srdcia Kol 4,3, tak uveria, lebo viera je z ohlasovania Ježiša a hlásanie skrze Kristovo Slovo. Rim, 10,17. A kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený Mk 16,16.
Vyznávanie mena Ježiš je tou najsilnejšou Evanjelizáciou. Nie dlhé kázania, nie krásne prednášky, nie úvahy, nie diskusie o ňom, nie akadémie o Ježišovi, ale jednoduché vyznávanie a ohlasovanie Ježiša. On zomrel na kríži za tvoje a moje hriechy a vstal z mŕtvych!
Napísané je "A vtedy každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Rim 10, 13. A toto „meno Pánovo“ je Ježiš, Ježiš, Ježiš! Alleluja!
Ježiš ťa pozýva do spoločenstva so sebou a s Bohom Otcom 1 Jn 1,3 , v Duchu Svätom 2 Kor 6,6. Nik nemôže povedať „Ježiš je Pán, iba ak v Duchu svätom! 1 Kor 12,3.
Ak sa nebudeš hanbiť za Ježiša, tak sa ani On nebude hanbiť za teba, keď sa s ním stretneš v sláve. Mt 10, 32.
„Ježišu, očakávam na Teba, očakávam tvoj druhý príchod, vzývam tvoje sväté meno uprostred tohto zlého a skazeného pokolenia. Prijímam ťa za svojho Pána a Spasiteľa. Buď mi skalou útočišťa a opevneným hradom. Nikdy sa nebudem hanbiť, za tvoje meno, Ježišu! Ani pred vladármi a kráľmi, ani pred ľuďmi. Ďakujem, ti Ježišu, že si mi pripravil miesto v nebi! Prosím ťa, daj mi všetky milosti k tomu, aby som to miesto v nebi nestratil, ale aby som v ňom prebýval. Aby som prebýval v tvojom Božskom Srdci. Tvoja božská moc mi darovala všetko, potrebné pre život. Bože Otče, ty si ma vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej a práve preto vzývam a vyznávam Ježišovo meno, nádherné a sväté. Mária, Ježišova matka, prosím ťa, modli sa za mňa a mojich blízkych a veď ma k Ježišovi, svojmu synovi.“ Amen.
Pavol IV
Co sa da k tomu napisat ??? Iba A M E N !