„Kto vyzná – Ježiš je Boží Syn, ostáva v ňom Boh a on v Bohu“ 1 Jn 4,15

„Alleluja tebe Ježišu Kriste, alleluja tvojmu menu svätému, alleluja Ježišu, za tie dary a milosti, ktoré plynú zo vzývania Tvojho nádherného svätého …
Pavol IV
Co sa da k tomu napisat ??? Iba A M E N !