kefas
A Ján Pavol II. si v mešite vyzul topánky a bozkom si uctil korán ktorý sa rúha Ježišovi Kristovi a Najsvätejšej trojici.
Ján Pavol bol neskutočný zradca mučedníckej Cirkvi a Krista.

ZRADIL ARMÉNOV
🤬

ZAPREL VIERU

ZRADIL KRISTA A ZRADIL KRESŤANOV
romero7
Za moslimami je čistá zloba.
Mohamed bol posadnutý.
V katolickej bazilike v moslimskej krajine je dodnes obraz, na ktorom je mohamedovo "videnie" a pritom mu tečie pena z úst. ☕