Badania pokazują: nanocząsteczki lipidów w szczepionkach mRNA prowadzą do „szybkich i silnych objawów zapalnych” ze zwiększoną śmiertelnością u myszy

Autorzy z Uniwersytetu Thomasa Jeffersona w Filadelfii uważają to za wyjaśnienie reakcji zapalnych po „szczepieniach”.

,,Szczepionki oparte na nanocząsteczkach lipidów zawierających mRNA (LNP) są obiecującą nową platformą stosowaną przez dwie wiodące szczepionki przeciwko COVID-19. Badania kliniczne i trwające szczepienia charakteryzują się różnym stopniem ochrony i skutkami ubocznymi. Jednak przyczyny zgłaszanych skutków ubocznych pozostają słabo zdefiniowane.

Przedstawiamy tutaj dowody na to, że LNP Acuitas stosowane w badaniach przedklinicznych zmodyfikowanych nukleozydów szczepionek mRNA są silnie zapalne u myszy.

Śródskórne i domięśniowe wstrzyknięcie tych LNP prowadziło do szybkich i silnych odpowiedzi zapalnych, charakteryzujących się masywną infiltracją neutrofili, aktywacją różnych szlaków zapalnych oraz wytwarzaniem różnych zapalnych cytokin i chemokin.

Ta sama dawka LNP podawana donosowo prowadziła do podobnych odpowiedzi zapalnych w płucach i skutkowała wysoką śmiertelnością, przy nierozwiązanym mechanizmie. Tak więc siła platform mRNA-LNP we wspieraniu indukcji adaptacyjnych odpowiedzi immunologicznych i obserwowane skutki uboczne mogą wynikać z wysoce zapalnego charakteru LNP."

nih.gov/34841223/