Naucz mnie pokory
1178

Ich nikczemne plany obejmują także nowe ogólnoświatowe szczepienia, które na całym świecie wywołają…

niedziela, 17 czerwca 2012 roku, godz. 20.15 Moja szczerze umiłowana córko, plany grup masońskich …
Sługa Prawdy
strzykawki z chowającym się igłami