Naucz mnie pokory

Ich nikczemne plany obejmują także nowe ogólnoświatowe szczepienia, które na całym świecie wywołają…

niedziela, 17 czerwca 2012 roku, godz. 20.15 Moja szczerze umiłowana córko, plany grup masońskich przejęcia walut światowych są coraz bliżej wypełnie…
służebnica Pańska
strzykawki z chowającym się igłami